Nagroda II stopnia
Obiekty biurowe (Grupa IV)

Budynek biurowy z parkingami podziemnymi i infrastrukturą techniczną w Krakowie przy ul. Mogilskiej 43

Inwestor: WX OFFICE INNOVATION Sp. z o.o., Kraków
Generalny realizator inwestycji: PORR S.A., Warszawa
Jednostka projektowa: Op Architekten ZT Sp. z o.o., Warszawa
Kierownik budowy: mgr inż. Ryszard Wojciechowski
Inspektor nadzoru: mgr inż. Krzysztof Papej
Główni projektanci: mgr inż. arch. Andrzej Orliński, mgr inż. arch. Wojciech Popławski (architektura),
dr inż. Przemysław Ruchała (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił generalny realizator inwestycji.

Budynek ma 9 kondygnacji nadziemnych i 2 podziemne. W garażu podziemnym znajduje się 80 miejsc postojowych. Zaletami biurowca są duże przeszklenia, zielone tarasy dostępne z przestrzeni biurowych, nowoczesne systemy parkingowe, ciekawa bryła i znakomita lokalizacja. Jego konstrukcję stanowi żelbetowy monolityczny ustrój płytowo-słupowy z dwoma trzonami komunikacyjnymi. Fundament ma postać płyty fundamentowej grubości 100/120 cm, a jako obudowę wykopu zastosowano ścianę szczelinową. Ze względu na działanie wyporu wody, konieczne było wykonanie baret kotwiących płytę fundamentową, przenoszących siłę wyciągającą 600, 900, 1200 bądź 1500 kN. Płytę jezdną na poziomie –2 wykonano jako żelbetową grubości 25 cm, opartą na żelbetowych ścianach grubości 18 i 20 cm oraz słupach 35 x 35 cm, a płytę jezdną na poziomie –1 jako żelbetową grubości 25 i 32 cm opartą na ścianach szczelinowych. Zewnętrzne i wewnętrzne ściany stanowiące podpory płyt stropowych oraz usztywnienia budynku są żelbetowe monolityczne grubości od 15 do 25 cm. Budynek biurowy charakteryzuje się w standardem technicznym klasy A. Spełnia wysokie standardy ekologiczne, co potwierdza certyfikat BREEAM na poziomie „bardzo dobry”.

Powierzchnia zabudowy wynosi 2093,00 m2, powierzchnia użytkowa 17 927,00 m2 (w tym biurowa 12 000 m2), a kubatura budynku 85 833,00 m3. Całość prac wykonano w ciągu 19 miesięcy.