Nagroda II stopnia
Obiekty drogowe (Grupa VII)

Budowa obwodnicy Malni i Choruli
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423
na odcinku od km 20+846,46
do km 27+010,10

Inwestor: Województwo Opolskie – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
Generalny wykonawca: „DROG-BUD” Sp. z o.o., Lubojenka, Częstochowa
Jednostka projektowa: A-PROPOL Sp. z o.o., Sp. k., Gliwice
Kierownik budowy: mgr inż. Grzegorz Zbroszczyk
Inspektor nadzoru: mgr inż. Bogusław Musioł
Główni projektanci: mgr inż. Adam Biegański, mgr inż. Kazimierz Kurowski (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosili inwestor i generalny wykonawca.

Zaprojektowana obwodnica miała na celu usprawnienie ruchu drogowego na odcinku Opole – Krapkowice (w tym połączenie z autostradą A4 w Gogolinie). Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miejscowości Malnia i Chorula na wybudowaną obwodnicę jest istotnym elementem zwiększającym bezpieczeństwo ruchu w tych miejscowościach. co jest szczególnie istotne dla ruchu pieszego i rowerowego związanego z potrzebami mieszkańców. Nastąpiła także poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu ruchu tranzytowego relacji Opole – Krapkowice oraz ruchu związanego z funkcjonowaniem zakładów cementowych. Obwodnica zapewnia jednocześnie wysoki poziom obsługi komunikacyjnej zakładów Górażdże. W celu ograniczenia dostępności obwodnicy z przyległych terenów, zaprojektowano sieć dróg serwisowych, które wraz z innymi drogami niższej kategorii przejęły obsługę tych terenów. Droga ma długość 6,1 km. Spełnia wymagania drogi klasy G2. Została zbudowana jako betonowa. Charakteryzuje się następującymi parametrami: obciążenie 115 kN/oś, kategoria ruchu KR5, szerokość jezdni 7,00 m, obustronne opaski szerokości 0,50 m, pobocza utwardzone szerokości 1,25 m. Wybudowano też wiadukt drogowy nad istniejącą drogą wojewódzką 424 oraz drogi lokalne, zakładowe i serwisowe, konieczne do skomunikowania istniejących elementów zagospodarowania (w tym związanych z działalnością Cementowni Górażdże), przebudowano istniejące i kolidujące uzbrojenia terenu. Inwestycja obejmowała także budowę ciągu komunikacyjnego łączącego obwodnicę Malni i Choruli z drogą wojewódzką 424 oraz drogę powiatową nr 18320. Całość prac wykonano w ciągu 17 miesięcy.