Nagroda II stopnia
Obiekty oceniane indywidualnie (Grupa IX)

Budynek demonstracyjny o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej – przedszkole z oddziałem żłobkowym
w Strzegomiu przy ul. Kościuszki 31

Inwestor: Gmina Strzegom
Generalny wykonawca: Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budowlane PBI S.A., Wrocław (lider),
ISB BUDOWNICTWO Sp. z o.o., Wrocław (partner)
Jednostka projektowa: Archimmodicus Sp. z o.o. Sp.k., Wrocław
Kierownik budowy: mgr inż. Andrzej Monastyrski
Inspektor nadzoru: mgr inż. Jerzy Żurawski
Główni projektanci: dr inż. arch. Grażyna Hryncewicz-Lamber (architektura),
mgr inż. Grzegorz Kędzierski (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił inwestor.

Jest to budynek o funkcji czterooddziałowego przedszkola z dwuoddziałową częścią żłobkową i kuchnią produkującą na potrzeby własne oraz innych jednostek gminy, zlokalizowany w miejscu dawnego budynku przedszkola. Został posadowiony na płycie fundamentowej zaprojektowany jako dwukondygnacyjny. Sale na piętrze połączono antresolami użytkowymi. Konstrukcja jest słupowo- -płytowa żelbetowa, uzupełniona ścianami nośnymi z silikatów, dach stromy o konstrukcji belkowej z drewna klejonego, ściany działowe gipsowo-kartonowe (ze względu na uzyskanie elastyczności funkcjonalnej), izolacje termiczne z wełny mineralnej w technologii lekkiej suchej, z elewacjami z płyt włókno-cementowych. Fasada szklana parteru została osłonięta wertykalnymi żaluzjami zewnętrznymi o wysokości kondygnacji, fasada piętra zabezpieczona przed nadmiernym przegrzewaniem za pomocą przedłużonego okapu z elementów żaluzjowych. Wyposażenie instalacyjne: wentylacja mechaniczna z rekuperacją, z nagrzewnicą zasilana z pompy ciepła i z funkcją chłodzenia, z centralami w standardzie pasywnym. Ogrzewanie płaszczyznowe, niskoparametrowe za pomocą pompy ciepła typu solanka-woda. Obiekt wyposażony w zasilanie energią elektryczną z ogniw fotowoltaicznych, produkuje max. 40 kW (30% udział energii elektrycznej z ogniw PV). Obiekt wyposażony w BMS, monitorowanie parametrów użytkowych połączono z funkcją informacyjno- dydaktyczną poprzez wykonanie tablic świetlnych w części ogólnodostępnej wnętrza. W budynku wykorzystano współczesne rozwiązania architektoniczne, konstrukcyjno-materiałowe i instalacyjne o standardzie pasywnym. Poza funkcją podstawową ma służyć, jako obiekt pokazowy dla samorządów lokalnych.

Powierzchnia zabudowy wynosi 1109,80 m2, powierzchnia użytkowa 1968,25 m2, a kubatura budynku 6591,70 m3. Całość prac wykonano w ciągu 20 miesięcy.