Nagroda III stopnia 
Osiedla mieszkaniowe i budynki mieszkalne o wartości od 25 do 40 mln zł (Grupa II)

Budynek mieszkalny wielorodzinny
z komunikacją wewnętrzną i parkingiem podziemnym w Warszawie
przy ul. Śródziemnomorskiej 41

Inwestor: Napollo 13 sp. z o.o. – spółka grupy Napollo, Warszawa
Organizator: „Korporacja Radex” S.A., Warszawa
Generalny wykonawca: Mostostal Warszawa S.A., Warszawa
Jednostka projektowa: Chmielewski Skała Architekci s.c., Warszawa
Kierownik budowy: mgr inż. Łukasz Ociesa
Inspektor nadzoru: inż. Mirosław Sosnowski
Główni projektanci: prof. dr hab. inż. arch. Jan Maciej Chmielewski (architektura),
mgr inż. Arnold Prasalski (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosili: inwestor, organizator i jednostka projektowa.

W budynku znajduje się 116 mieszkań z loggiami i przestronnymi balkonami oraz lokale użytkowe i dwupoziomowy parking podziemny. Dziedziniec jest położony na płycie stropowej parkingu podziemnego, oddylatowanej od pozostałej części budynku. Front budynku znajduje się w sąsiedztwie atrakcyjnego parku na terenie osiedla Stegny. Budynek ma nieregularny rzut zbliżony do litery L. Od strony ul. Śródziemnomorskiej usytuowano część 12-kondygnacyjną, a od strony Alei Wilanowskiej – część 7-kondygnacyjną. Mieszkania na kondygnacjach 8–12 mają wysokość 3,00 m. Na dachu części niższej usytuowano zielone tarasy dla mieszkańców ósmej kondygnacji. Konstrukcja budynku jest żelbetowa monolityczna płytowo-słupowa, z fundamentami w postaci płyty fundamentowej wodoszczelnej grubości 80 cm pod częścią mieszkalną i 50 cm – pod częścią pozostałą. Płyta fundamentowa została zakotwiona baretami, które stanowią jej podpory i przejmują działanie wyporu wody gruntowej.

Powierzchnia zabudowy wynosi 1186,00 m2, powierzchnia użytkowa mieszkań 7035,00 m2, powierzchnia użytkowa usług 165,00 m2, a kubatura budynku 50 012,00 m3. Całość prac wykonano w ciągu 27 miesięcy.