Nagroda III stopnia 
Obiekty kultury, nauki i oświaty (Grupa V)

Kompleks 10 pracowni zawodowych Powiatowego Zespołu Szkół w Redzie przy ul. Łąkowej 38

Inwestor: Powiat Wejherowski, Wejherowo
Generalny wykonawca: WOJ-MAR Mariusz Gustowski, Sopieszyno
Jednostka projektowa: Pracownia Projektowa Joanna Okraska, Łódź
Kierownik budowy: tech. bud. Marek Klecha
Inspektor nadzoru: mgr inż. Anna Teresa Chwalisz
Główni projektanci: mgr inż. arch. Joanna Okraska (architektura),
mgr inż. Rafał Kucharczyk (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił inwestor.

Budynek jest dwukondygnacyjny z podpiwniczeniem. Znajdują się w nim pracownie zawodowe, pokój nauczycielski, szatnia, archiwum, pomieszczenia gospodarcze i techniczne oraz toalety dla uczniów, pracowników i osób niepełnosprawnych. Cały teren oraz budynek jest dostępny dla osób niepełnosprawnych. Budynek został zaprojektowany tak, aby sale lekcyjne oraz hole były dostosowane do swobodnego kształtowania przestrzeni. W budynku znalazły się nowoczesne pracownie zawodowe, przestronne sale dydaktyczne, dwustumetrowa aula (hol + stumetrowa sala przedzielona mobilną ścianą) oraz fokusownia do badań marketingowych. Budynek tworzy nową kategorię w swojej klasie i stanowi przykład harmonijnego łączenia wymagań otoczenia, uwarunkowań technicznych, architektury i szczególnej misji edukacyjnej. Fundament budynku stanowi użebrowana żelbetowa płyta fundamentowa. W kondygnacji podziemnej zastosowano konstrukcję żelbetową monolityczną. Na pozostałych kondygnacjach konstrukcję nośną stanowią ściany murowane z bloczków silikatowych oraz słupy żelbetowe, na których oparto stropy żelbetowe monolityczne. Jedynie ustrój nośny wykusza na II kondygnacji stanowią tarcze żelbetowe, częściowo wspornikowe, podpierające stropodach z płyt kanałowych sprężonych. W budynku wykonano również żelbetowy szyb windowy, w którym zamontowano dźwig osobowy. Przed głównym wejściem do budynku wykonano portal w postaci ramy żelbetowej na żelbetowych stopach fundamentowych.

Powierzchnia zabudowy wynosi 696,56 m2, powierzchnia użytkowa 1849,95 m2, a kubatura budynku 5929,54 m3. Całość prac wykonano w ciągu 17 miesięcy.