Nagroda III stopnia 
Obiekty oceniane indywidualnie (Grupa IX)

Przebudowa sieni gmachu
Głównego Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu, Plac Uniwersytecki 1

Inwestor: Uniwersytet Wrocławski
Generalny wykonawca: Konsorcjum firm: BGS SYSTEM Jerzy Garbino, Wrocław,
ARCHIGLASS Tomasz Urbanowicz, Wrocław, ELEKTROWOLF Jacek Klimaszewski, Wrocław
Jednostka projektowa: Pracownie Konserwacji Zabytków Architektura-Rzeźba-Sztukaterie, Wrocław
Kierownicy budowy: mgr inż. Marcin Chociej (07.06.2017 ÷ 04.01.2018 r.),
inż. Stefan Gajda (04.01.2018 ÷ 30.09.2019 r.)
Inspektor nadzoru: mgr inż. Kazimierz Lechowicz
Główni projektanci: mgr inż. arch. Andrzej Kamiński (architektura, konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił inwestor.

Przebudowana sień stanowi reprezentacyjne wejście do Gmachu Głównego Uniwersytetu Wrocławskiego. Celem przebudowy było zapewnienie dostępu osobom niepełnosprawnym przez wbudowanie niezbędnych urządzeń wraz z budową nowej portierni – punktu informacyjnego w postaci obiektu sferoidalnego, pokrytego trójwymiarowym szkłem artystycznym. Gmach w którym zrealizowano przebudowę jest wpisany do rejestru zabytków oraz uznany za Pomnik Historii. W ramach przebudowy w zabytkową przestrzeń najwyższej klasy wkomponowano nowoczesne urządzenia. Zrealizowana przebudowa to wyjątkowe połączenie nowoczesnych technologii, architektury i sztuki. Przebudowa obejmowała: likwidację istniejącej i budowę nowej portierni; zautomatyzowanie otwierania wrót wejściowych i montaż podnośnika w celu umożliwienia dostępu dla osób niepełnosprawnych; rozbudowę monitoringu; zmianę oświetlenia sieni; prace konserwatorskie; roboty budowlane towarzyszące.

Powierzchnia przebudowy wynosi 99,80 m2. Całość prac wykonano w ciągu 27 miesięcy.