Tytuł „Budowa Roku 2020” (nagroda I stopnia) 
Osiedla mieszkaniowe i budynki mieszkalne o wartości do 35 mln zł (Grupa II)

Zespół zabudowy mieszkaniowo-usługowej PORTOVA
w Gdyni przy ul. Węglowej 22, 24

Inwestor, deweloper, generalny realizator inwestycji: Invest Komfort S.A., Sp. K., Gdynia
Jednostka projektowa: KWADRAT Jacek Droszcz, Gdynia
Kierownik budowy: mgr inż. Piotr Paszke
Inspektor nadzoru: mgr inż. Tomasz Komorowski
Główni projektanci: mgr inż. arch. Jacek Droszcz (architektura),
mgr inż. Dawid Szpilewski (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił inwestor, deweloper, generalny realizator inwestycji.

  

Zespół zabudowy składa się z budynku trafostacji, parterowego budynku usługowego i mieszkalnego z usługami w parterach oraz adaptowanego budynku historycznego. Najwyższy fragment zespołu ma 18 kondygnacji; stanowi zamknięcie kompozycyjne osi Placu Kaszubskiego w Gdyni. Geometryczna i uporządkowana forma rzeźbiarska budynku wpisuje się w modernistyczny charakter otoczenia. W zespole znajduje się 271 mieszkań oraz usytuowane na parterze lokale usługowe. Kondygnacja przyziemia tworzy kwartał, w którego wnętrzu został zaprojektowany parking przykryty platformą rekreacyjnych terenów zieleni. Na I piętrze adaptowanego budynku historycznego znajduje się sala klubowa, siłownia i klub fitness, a na dachu najwyższej części zabudowy – taras widokowy, dostępny dla mieszkańców. Konstrukcja budynków zespołu jest żelbetowa słupowo-płytowa. Budynki są od siebie oddylatowane. Ich fundament ma postać „białej wanny” wykonanej bezpośrednio na gruncie lub w części najwyższej na podłożu wzmocnionym kolumnami cemento-gruntowymi DSM. Stropy wykonano jako żelbetowe prefabrykowano-monolityczne typu Filigran. Elewacja budynku w części niskiej została wykonana jako wentylowana z aluminiowych płyt kompozytowych i płyt włókno-cementowych, natomiast w części wysokiej ‒ jako wentylowana z płyt ze spieku ceramicznego. Na niektórych fragmentach elewacji zastosowano wykończenie w postaci tynku cienkowarstwowego. W części niskiej zespołu, balustrady balkonów i tarasów wykonano jako aluminiowe, natomiast w części wysokiej jako szklane samonośne. W zespole zabudowy PORTOVA znajduje się trzeci co do wysokości budynek mieszkalny w Gdyni.

Powierzchnia zabudowy wynosi 6697,37 m2, powierzchnia użytkowa 31 858,86 m2, a kubatura budynków 128 830,84 m3. Całość prac wykonano w ciągu 45 miesięcy. 

Nagroda I stopnia

 •  

  Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz jednorodzinnych z garażami

  Czytaj więcej
 •  

  TARASY BAŁTYKU – budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami oraz

  Czytaj więcej
 •  

  Zespół zabudowy mieszkaniowo-usługowej PORTOVA w Gdyni przy ul.

  Czytaj więcej
 •  

  Budynek biurowo-usługowy firmy PRESS GLASS wraz z niezbędną

  Czytaj więcej
 •  

  Kompleks usługowy „Posejdon” w Szczecinie, plac Brama Portowa 1

  Czytaj więcej
 •  

  Sala koncertowa z zapleczem dydaktycznym i salą gimnastyczno-baletową

  Czytaj więcej
 •  

  Budowa nowej siedziby Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych nr

  Czytaj więcej
 •  

  Projekt i budowa drogi ekspresowej S2 – Południowa Obwodnica

  Czytaj więcej
 •  

  Projekt i budowa Alei Pawła Adamowicza wraz z

  Czytaj więcej
 •  

  Projekt i budowa drogi ekspresowej S2 – Południowa Obwodnica

  Czytaj więcej
 •  

  I etap przebudowy kompleksu biurowo-usługowego MONOPOLIS w Łodzi

  Czytaj więcej
 •  

  Centrum Usług Społecznych w Zabrzu przy ul. Stalmacha 7

  Czytaj więcej
 •  

  Centrum komunikacyjne wraz z systemem informacji dla pasażerów

  Czytaj więcej
 •  

  Budowa systemu kogeneracji w Szlachęcinie, Czerwonak, Szlachęcin 7

  Czytaj więcej
 •  

  Salon samochodowy Romanowski TOYOTA & LEXUS w Krakowie przy

  Czytaj więcej
 •  

  Zbiornik retencyjny Racibórz Dolny w Raciborzu

  Czytaj więcej
 •  

  Budowa bramy przeciwpowodziowej z komorą i głową śluzy

  Czytaj więcej
 •  

  Budynek biurowo-usługowy SKYLINER w Warszawie przy ul. Prostej 67

  Czytaj więcej
 • 1