Tytuł „Budowa Roku 2020” (nagroda I stopnia) 
Obiekty kultury, nauki i oświaty (Grupa IV)

Sala koncertowa z zapleczem dydaktycznym i salą gimnastyczno-baletową przy Zespole Szkół Muzycznych im. I.J. Paderewskiego w Tarnowie
przy ul. Lippóczy’ego 4

Inwestor: Gmina Miasta Tarnowa
Generalny wykonawca: MTM BUDOWNICTWO Sp. z o.o., Tarnów
Jednostka projektowa: SOUND & SPACE Sp. z o.o., Poznań
Kierownicy budowy: mgr inż. Włodzimierz Robak (06.2017 ÷ 06.2018 r.),
mgr inż. Grzegorz Mazur (06.2018 ÷ 03.2020 r.)
Inspektorzy nadzoru: mgr inż. Paweł Sakłak (06.2017 ÷ 07.2018 r.), mgr inż. Marek Bochenek
(06.2018 ÷ 03.2020 r.)
Główni projektanci: mgr inż. arch. Robert Lebioda (architektura), mgr inż. Mariusz Zelwis,
inż. Jakub Przepiórka (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił inwestor.

   

Obiekt składa się z dwóch zasadniczych części: sali koncertowej wraz z zapleczem technicznym oraz części dydaktycznej z salą gimnastyczno-baletową, połączonych łącznikiem z istniejącym budynkiem Domu Perkusisty. W obrębie sali koncertowej znajduje się widownia na 238 osób (z możliwością dostawienia dodatkowych siedzisk) oraz scena połączona z zapleczem technicznym i zespołem pomieszczeń garderoby. Sala gimnastyczno-baletowa jest wyposażona w mobilne lustra i niezbędne zaplecze sanitarne oraz szatniowe. W części dydaktycznej znajdują się sale instrumentalne i sale teorii muzyki, biblioteka z fonoteką, sala rytmiki z zapleczem sanitarno-magazynowym. Zagospodarowanie terenu obejmuje parking na 99 samochodów osobowych, ciągi piesze, boisko sportowe, plac zabaw i elementy małej architektury. Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Został wyposażony w systemy monitoringu, sygnalizacji pożaru i włamania oraz okablowanie strukturalne. Konstrukcja obiektu jest stalowo-murowa i żelbetowa. Fundamenty stanowią ławy i stopy żelbetowe. Ściany są murowane z bloczków silikatowych, wzmocnione słupami i rdzeniami żelbetowymi, ściany sali koncertowej – żelbetowe, stropy z płyt kanałowych sprężonych oraz prefabrykowano-monolityczne typu Filigran. Konstrukcję dachu nad salą koncertową stanowią ramy z drewna klejonego, dach nad salą gimnastyczno-baletową ‒ wiązary stalowe, a dach nad częścią dydaktyczną ‒ ramy stalowe portalowe. Obiekt charakteryzuje się unikatowym rozwiązaniem architektonicznym. Jako elementy wyróżniające się można wymienić indywidualnie zaprojektowaną konstrukcję dachu z drewna klejonego, wykonanie i montaż ustrojów akustycznych oraz montaż centrali wentylacyjnych wraz z pompami ciepła. W obiekcie można organizować koncerty skierowane do rożnych grup odbiorców, festiwale, sesje nagraniowe, zajęcia i warsztaty muzyczne oraz konferencje.

Powierzchnia zabudowy wynosi 1893,40 m2, powierzchnia użytkowa 2491,62 m2, a kubatura budynków 21 625,00 m3. Całość prac wykonano w ciągu 34 miesięcy.