Tytuł „Budowa Roku 2020” (nagroda I stopnia) 
Obiekty drogowe i mostowe (Grupa V)

Projekt i budowa drogi ekspresowej S2 – Południowa Obwodnica Warszawy
na odcinku od węzła „Puławska” do węzła „Lubelska” w zakresie: Zadanie „C”
od węzła Wał Miedzeszyński (bez węzła) do węzła Lubelska (bez węzła) o długości około 7,5 km

Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
Generalny wykonawca: WARBUD S.A., Warszawa
Jednostki projektowe: MP Mosty Sp. z o.o., Kraków, ARCADIS Sp. z o.o., Warszawa
Główny inspektor nadzoru robót drogowych: mgr inż. Sławomir Wnorowski
Główny inspektor nadzoru robót mostowych: mgr inż. Tomasz Musiał
Inżynier Rezydent Zadania C: mgr inż. Lech Bielczenko
Kierownik budowy: mgr inż. Adam Zalewski
Inspektor nadzoru: mgr inż. Sławomir Wnorowski
Główny projektant: mgr inż. Maciej Gajewski (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił generalny wykonawca.

  

Południowa obwodnica Warszawy stanowi jeden z trzech odcinków drogi ekspresowej S2. Zrealizowana trasa to około 7,5-kilometrowy tej drogi. Znajdują się na nim m.in. trzy estakady w Mazowieckim Parku Krajobrazowym, węzeł drogowy typu WB „Patriotów” z dwoma wiaduktami drogowymi i czterema kolejowymi (trasa przecina dwie ulice i dwutorową linię nr 007 PKP), a także wiadukty nad trasą zapewniające komunikację z przyległymi terenami mieszkaniowymi. Droga ma dwie jezdnie, każda z trzema pasami ruchu, o nawierzchni z betonu klasy C 35/45 – wbudowano około 182 tys. m3 betonu. Do budowy nasypów wykorzystano około 700 tys. m3 gruntu. W obiektach inżynierskich wbudowano około 60,5 tys. m3 betonów konstrukcyjnych klas od C 30/37 do C 50/60, a także 7,7 tys. ton stali klasy AIIIN(BSt500S) i ponad 630 ton stali sprężającej. Wykonano również ponad 1,1 tys. pali kotwiących płytę denną obiektu WS 05-09 łącznej długości ponad 12,1 km. Inwestycja objęła także przebudowę lub budowę urządzeń towarzyszących z zakresu branży telekomunikacyjnej, energetycznej, gazowej, sanitarnej i wodociągowej. Odcinek południowej obwodnicy Warszawy był realizowany w trudnych warunkach gruntowych związanych z występowaniem w podłożu piasków eolicznych i wodnolodowcowych. Całość prac wykonano w ciągu 61 miesięcy. 

Nagroda I stopnia

 •  

  Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz jednorodzinnych z garażami

  Czytaj więcej
 •  

  TARASY BAŁTYKU – budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami oraz

  Czytaj więcej
 •  

  Zespół zabudowy mieszkaniowo-usługowej PORTOVA w Gdyni przy ul.

  Czytaj więcej
 •  

  Budynek biurowo-usługowy firmy PRESS GLASS wraz z niezbędną

  Czytaj więcej
 •  

  Kompleks usługowy „Posejdon” w Szczecinie, plac Brama Portowa 1

  Czytaj więcej
 •  

  Sala koncertowa z zapleczem dydaktycznym i salą gimnastyczno-baletową

  Czytaj więcej
 •  

  Budowa nowej siedziby Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych nr

  Czytaj więcej
 •  

  Projekt i budowa drogi ekspresowej S2 – Południowa Obwodnica

  Czytaj więcej
 •  

  Projekt i budowa Alei Pawła Adamowicza wraz z

  Czytaj więcej
 •  

  Projekt i budowa drogi ekspresowej S2 – Południowa Obwodnica

  Czytaj więcej
 •  

  I etap przebudowy kompleksu biurowo-usługowego MONOPOLIS w Łodzi

  Czytaj więcej
 •  

  Centrum Usług Społecznych w Zabrzu przy ul. Stalmacha 7

  Czytaj więcej
 •  

  Centrum komunikacyjne wraz z systemem informacji dla pasażerów

  Czytaj więcej
 •  

  Budowa systemu kogeneracji w Szlachęcinie, Czerwonak, Szlachęcin 7

  Czytaj więcej
 •  

  Salon samochodowy Romanowski TOYOTA & LEXUS w Krakowie przy

  Czytaj więcej
 •  

  Zbiornik retencyjny Racibórz Dolny w Raciborzu

  Czytaj więcej
 •  

  Budowa bramy przeciwpowodziowej z komorą i głową śluzy

  Czytaj więcej
 •  

  Budynek biurowo-usługowy SKYLINER w Warszawie przy ul. Prostej 67

  Czytaj więcej
 • 1