Tytuł „Budowa Roku 2020” (nagroda I stopnia) 
Obiekty drogowe i mostowe (Grupa V)

Projekt i budowa Alei Pawła Adamowicza wraz z infrastrukturą drogową i tramwajową oraz unikatowym obiektem mostowym nad Potokiem Siedleckim w Gdańsku

Inwestor: Gmina Miasta Gdańska
Generalny wykonawca: Lider Konsorcjum: NDI SOPOT S.A., Sopot,
Jednostka projektowa: Europrojekt Gdańsk S.A., Gdańsk,  Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A., Gdańsk, GTI Design spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., Gdańsk
Kierownik budowy: mgr inż. Mateusz Gaj
Kierownik robót mostowych: mgr inż. Piotr Gosch
Inspektor nadzoru: mgr inż. Jarosław Derron
Główni projektanci: mgr inż. Tymon Galewski, mgr inż. Przemysław Słomka,
mgr inż. Tomasz Bochiński (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił generalny wykonawca.

  

Kluczowym elementem inwestycji łączącej ul. Bulońską z ul. Jabłoniową jest linia tramwajowa długości 2,6 km. To całkowicie nowy, budowany od podstaw odcinek trasy miejskiej. Na trasie wybudowano 6 przystanków (od strony Migowa): „Królewskie Wzgórze”, „Łabędzia”, „Stolema”, „Zabornia”, „Ujeścisko” – węzeł integracyjny oraz „Lawendowe Wzgórze”. Węzeł integracyjny tramwajowo-autobusowy, wraz z parkingiem samochodów osobowych i rowerów (167 miejsc parkingowych samochodowych, w tym 11 dla niepełnosprawnych, 22 miejsca postojowe rowerowe), zbudowano, aby w przyszłości ułatwić podróżnym przesiadki do rożnych Śródków lokomocji. W ramach inwestycji powstały drogi dojazdowe takie, jak Nowa Wołkowyska, Myśliwska Południowa, przebudowano łącznice węzła z ul. Armii Krajowej, z tzw. Nową Warszawską i Nową Jabłoniową. W ciągu Alei Pawła Adamowicza powstała pierwsza w Polsce tzw. estakada wenecka. Jej konstrukcję stanowią żelbetowe konstrukcje łukowe z zasypką gruntową. Pod obciążeniami dynamicznymi pracują one jako powłokowo-gruntowe, dobrze tłumiące hałas, poprawiające komfort użytkowania. Konstrukcja obiektu została opracowana w ścisłej współpracy inżynierów z NDI oraz Tymona Galewskiego, właściciela jednostki projektowej. Przęsła obiektu są wykonane z żelbetowych łupin prefabrykowanych, wykonywanych obok obiektu, dostosowanych do montażu dźwigiem. Prefabrykaty długości 20 m były montowane na podporach, dzięki czemu nie mają zamków ani betonowych złączy. Pierwszy raz w Polsce zastosowano wieloprzęsłowe łuki na kilkunastometrowych podporach. Pod obiektem znajdują się tereny, które można zaaranżować jako rekreacyjne. Długość konstrukcji w osiach podpór wynosi około 220 m. Całość prac wykonano w ciągu 26 miesięcy.