Tytuł „Budowa Roku 2020” (nagroda I stopnia) 
Obiekty drogowe i mostowe (Grupa V)

Projekt i budowa drogi ekspresowej S2 – Południowa Obwodnica Warszawy
na odcinku od węzła „Puławska” do węzła „Lubelska” w zakresie: Zadanie „B” od węzła Przyczółkowa (z węzłem)
do węzła Wał Miedzeszyński (z węzłem)
o długości około 6,5 km

Inwestor: Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie reprezentowany
przez Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie
Inżynier kontraktu/nadzór: Egis Poland Sp. o.o., Warszawa
Generalny wykonawca: GP Mosty spółka cywilna konsorcjum fi rm w składzie: Gülermak Ağır Sanayi
İnşaat ve Taahhüt A.Ş. z siedzibą w Turcji, Ankara oraz Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.
z siedzibą w Polsce, Mińsk Mazowiecki.
Jednostka projektowa: Egis International S.A., Francja, z siedzibą biura projektowego w Warszawie
Kierownik budowy: mgr inż. Rafał Mielczarski
Inspektorzy nadzoru: mgr inż. Jan Sokołowski (koordynator zespołu), mgr inż. Jerzy Kondej (branża
drogowa), mgr inż. Sebastian Kozłowski, technik budowy dróg i mostów Jerzy Łyczko, mgr inż. Artur
Mańkowski (branża mostowa), mgr inż. Krzysztof Niedzielski (branża konstrukcyjna), mgr inż. Robert
Kulpiński (branża teletechniczna), mgr inż. Wojciech Styk (branża sanitarna), mgr inż. Piotr Olszanowski
(branża elektroenergetyczna).
Główny projektant mostowy: mgr inż. Rafał Sabisz

Budowę do konkursu zgłosił generalny wykonawca.

  

Projekt i budowa drogi ekspresowej S2 ‒ Południowa Obwodnica Warszawy na odcinku od węzła „Puławska” do węzła „Lubelska” w zakresie zadania „B” obejmuje: wybudowanie drogi ekspresowej S2 na odcinku „B” o długości około 6,5 km, budowę obiektów inżynierskich oraz budowę i przebudowę towarzyszącej infrastruktury. Na szczególną uwagę zasługuje technologia budowy mostu MG04 przez Wisłę, zrealizowanego z wykorzystaniem trzech rożnych technologii budowy mostów skrzynkowych sprężonych. Obiekt MG04-01 budowano metodą nasuwania podłużnego (ILM) w zakresie skrzynki ustroju nośnego oraz deskowania przejezdnego (WFT) sekcja po sekcji w zakresie wsporników skrzynki. Obiekt został sprężony zewnętrznymi kablami podczas budowy oraz w stanie docelowym (sprężenie zapewniające przejęcie obciążeń użytkowych). Obiekt MG04-02 był realizowany metodą betonowania nawisowego (FT), z wykorzystaniem trzech wahadeł dla każdej jezdni. Rozpiętość najdłuższego przęsła nurtowego tego obiektu wynosi 176 m. Obiekt MG04-03 realizowano przy użyciu deskowania przejezdnego ‒ przęsło po przęśle (MSS) w zakresie skrzynki ustroju nośnego oraz deskowania przejezdnego (WFT) ‒ sekcja po sekcji w zakresie wsporników skrzynki. Obiekt został sprężony wewnętrznymi kablami sprężającymi w stanie technologicznym (budowy) i kablami zewnętrznymi w stanie docelowym (przejęcie obciążeń użytkowych).

Całość prac wykonano w ciągu 60 miesięcy. 

Nagroda I stopnia

 •  

  Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz jednorodzinnych z garażami

  Czytaj więcej
 •  

  TARASY BAŁTYKU – budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami oraz

  Czytaj więcej
 •  

  Zespół zabudowy mieszkaniowo-usługowej PORTOVA w Gdyni przy ul.

  Czytaj więcej
 •  

  Budynek biurowo-usługowy firmy PRESS GLASS wraz z niezbędną

  Czytaj więcej
 •  

  Kompleks usługowy „Posejdon” w Szczecinie, plac Brama Portowa 1

  Czytaj więcej
 •  

  Sala koncertowa z zapleczem dydaktycznym i salą gimnastyczno-baletową

  Czytaj więcej
 •  

  Budowa nowej siedziby Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych nr

  Czytaj więcej
 •  

  Projekt i budowa drogi ekspresowej S2 – Południowa Obwodnica

  Czytaj więcej
 •  

  Projekt i budowa Alei Pawła Adamowicza wraz z

  Czytaj więcej
 •  

  Projekt i budowa drogi ekspresowej S2 – Południowa Obwodnica

  Czytaj więcej
 •  

  I etap przebudowy kompleksu biurowo-usługowego MONOPOLIS w Łodzi

  Czytaj więcej
 •  

  Centrum Usług Społecznych w Zabrzu przy ul. Stalmacha 7

  Czytaj więcej
 •  

  Centrum komunikacyjne wraz z systemem informacji dla pasażerów

  Czytaj więcej
 •  

  Budowa systemu kogeneracji w Szlachęcinie, Czerwonak, Szlachęcin 7

  Czytaj więcej
 •  

  Salon samochodowy Romanowski TOYOTA & LEXUS w Krakowie przy

  Czytaj więcej
 •  

  Zbiornik retencyjny Racibórz Dolny w Raciborzu

  Czytaj więcej
 •  

  Budowa bramy przeciwpowodziowej z komorą i głową śluzy

  Czytaj więcej
 •  

  Budynek biurowo-usługowy SKYLINER w Warszawie przy ul. Prostej 67

  Czytaj więcej
 • 1