Tytuł „Budowa Roku 2020” (nagroda I stopnia) 
Obiekty przemysłowe (Grupa VII)

Budowa systemu kogeneracji
w Szlachęcinie, Czerwonak, Szlachęcin 7

Inwestor: VEOLIA ENERGIA POZNAŃ S.A., Poznań
Generalny wykonawca: METROLOG Sp. z o.o., Czarnków
Jednostki projektowe: SWECO Consulting Sp. z o.o., Poznań, METROLOG Sp. z o.o., Czarnków
Kierownik budowy: inż. Tomasz Wicher
Inspektorzy nadzoru: mgr inż. Jacek Pawlicki (branża budowlano-konstrukcyjna),
mgr inż. Halina Szymendera-Rosiak (branża sanitarno-technologiczna), mgr inż. Radomir Adryan
(branża elektryczna), mgr inż. Jacek Kania (branża AKPiA)
Główni projektanci: mgr inż. arch. Katarzyna Radwańska-Musioł, mgr inż. arch. Waldemar Jeziak
(architektura), mgr inż. Andrzej Czech (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosili: inwestor i generalny wykonawca.

  

Obiektem budowlanym jest elektrociepłownia kogeneracyjna, składająca się z gazowego agregatu kogeneracyjnego o mocy 1002 kW i mocy cieplnej 1300 kW, współpracującego z układem pomp ciepła ścieki/woda o mocy cieplnej 1641 kW, wraz z infrastrukturą techniczną, na którą składa się budynek technologiczny, zbiornik retencyjny ścieków oczyszczonych, chłodnia wentylatorowa, wewnętrzna instalacja gazowa, sieci wewnętrzne wodno-kanalizacyjne, energetyczne i cieplne oraz drogi (komunikacja wewnętrzna). Pompa cieplna jest zasilana prądem z kogeneracji i wytwarza ciepło, wykorzystując ciepło odpadowe zawarte w ściekach. Ciepło wytworzone w układzie kogeneracji i pompie ciepła jest przesyłane do miejskiej sieci cieplnej, a energię elektryczną wykorzystuje się na pokrycie potrzeb własnych, w tym zasilania układu pomp ciepła. Nadwyżka energii elektrycznej jest sprzedawana do sieci elektroenergetycznej.

Projekt wdraża idee:

 • dekarbonizacji, gospodarki cyrkularnej, odzysku energii odpadowej, znaczącej redukcji emisji gazów cieplarnianych,
 • radykalnej redukcji emisji pyłów, dywersyfikuje źródła energii, narzędzie bilansowania mocy w systemie elektroenergetycznym,
 • kreuje współpracę międzybranżową podmiotów operujących na rynkach „energii i wody”.

Powierzchnia zabudowy 409,60 m2, powierzchnia użytkowa 359,30 m2, a kubatura budynku 2428,30 m3. Całość prac wykonano w ciągu 19 miesięcy. 

Nagroda I stopnia

 •  

  Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz jednorodzinnych z garażami

  Czytaj więcej
 •  

  TARASY BAŁTYKU – budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami oraz

  Czytaj więcej
 •  

  Zespół zabudowy mieszkaniowo-usługowej PORTOVA w Gdyni przy ul.

  Czytaj więcej
 •  

  Budynek biurowo-usługowy firmy PRESS GLASS wraz z niezbędną

  Czytaj więcej
 •  

  Kompleks usługowy „Posejdon” w Szczecinie, plac Brama Portowa 1

  Czytaj więcej
 •  

  Sala koncertowa z zapleczem dydaktycznym i salą gimnastyczno-baletową

  Czytaj więcej
 •  

  Budowa nowej siedziby Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych nr

  Czytaj więcej
 •  

  Projekt i budowa drogi ekspresowej S2 – Południowa Obwodnica

  Czytaj więcej
 •  

  Projekt i budowa Alei Pawła Adamowicza wraz z

  Czytaj więcej
 •  

  Projekt i budowa drogi ekspresowej S2 – Południowa Obwodnica

  Czytaj więcej
 •  

  I etap przebudowy kompleksu biurowo-usługowego MONOPOLIS w Łodzi

  Czytaj więcej
 •  

  Centrum Usług Społecznych w Zabrzu przy ul. Stalmacha 7

  Czytaj więcej
 •  

  Centrum komunikacyjne wraz z systemem informacji dla pasażerów

  Czytaj więcej
 •  

  Budowa systemu kogeneracji w Szlachęcinie, Czerwonak, Szlachęcin 7

  Czytaj więcej
 •  

  Salon samochodowy Romanowski TOYOTA & LEXUS w Krakowie przy

  Czytaj więcej
 •  

  Zbiornik retencyjny Racibórz Dolny w Raciborzu

  Czytaj więcej
 •  

  Budowa bramy przeciwpowodziowej z komorą i głową śluzy

  Czytaj więcej
 •  

  Budynek biurowo-usługowy SKYLINER w Warszawie przy ul. Prostej 67

  Czytaj więcej
 • 1