Tytuł „Budowa Roku 2020” (nagroda I stopnia) 
Obiekty oceniane indywidualnie (Grupa VIII)

Zbiornik retencyjny Racibórz Dolny
w Raciborzu

Inwestor: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie/Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
w Gliwicach
Generalny wykonawca: Budimex SA, Warszawa
Jednostka projektowa: JV Haskoning DHV Nederland B.V. oraz DHV Hydroprojekt sp. z o.o.,
Warszawa
Kierownik budowy: mgr inż. Paweł Uziałko
Inżynier rezydent: mgr inż. Artur Bubel
Główny projektant: mgr inż. Jerzy Matuszewski

Budowę do konkursu zgłosił generalny wykonawca.

  

Zbiornik został zaprojektowany jako polder, czyli suchy obiekt, który będzie wypełniony wodą wyłącznie w przypadku powodzi. W przypadku nadejścia fali polder będzie piętrzył wodę, zabezpieczając obszar o powierzchni około 600 km2 od Raciborza przez Kędzierzyn-Koźle, Brzeg, Opole, Oławę, aż po Wrocław. Inwestycja ochroni przed żywiołem blisko 2,5 mln mieszkańców w województwach śląskim, opolskim i dolnośląskim. Budowlę przelewowo- spustową wyposażono w sześć zasuw głównych, których praca będzie się odbywała mechanicznie oraz automatycznie. Zbiornik Racibórz Dolny ma powierzchnię 26,3 km2 i pomieści 185 mln m3 wody. Objętość obiektu będzie się stopniowo powiększać do 300 mln m3 ze względu na wydobywane w czaszy kruszywo. Elementy budowlane polderu stanowią: zapora czołowa wraz z budowlą przelewowo-spustową, zapora lewobrzeżna wraz z urządzeniami towarzyszącymi, zapora prawobrzeżna wraz z urządzeniami towarzyszącymi, zaplecze eksploatacyjne zbiornika, czasza zbiornika z wyspami i kompensacją przyrodniczą.

Podstawowe parametry techniczne zbiornika są następujące:

 • poziom korony zapory 197,50 m n.p.m.,
 • maksymalny poziom piętrzenia 195,20 m n.p.m.,
 • objętość wody przy maksymalnym piętrzeniu 185,00 mln m3,
 • maksymalna powierzchnia zwierciadła wody 26,3 km2,
 • długość całkowita zapór ziemnych 22,4 km,
 • maksymalna wysokość zapór ziemnych 11,1 m.

Powierzchnia zabudowy wynosi 26,3 km2. Całość prac wykonano w ciągu 31 miesięcy. 

Nagroda I stopnia

 •  

  Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz jednorodzinnych z garażami

  Czytaj więcej
 •  

  TARASY BAŁTYKU – budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami oraz

  Czytaj więcej
 •  

  Zespół zabudowy mieszkaniowo-usługowej PORTOVA w Gdyni przy ul.

  Czytaj więcej
 •  

  Budynek biurowo-usługowy firmy PRESS GLASS wraz z niezbędną

  Czytaj więcej
 •  

  Kompleks usługowy „Posejdon” w Szczecinie, plac Brama Portowa 1

  Czytaj więcej
 •  

  Sala koncertowa z zapleczem dydaktycznym i salą gimnastyczno-baletową

  Czytaj więcej
 •  

  Budowa nowej siedziby Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych nr

  Czytaj więcej
 •  

  Projekt i budowa drogi ekspresowej S2 – Południowa Obwodnica

  Czytaj więcej
 •  

  Projekt i budowa Alei Pawła Adamowicza wraz z

  Czytaj więcej
 •  

  Projekt i budowa drogi ekspresowej S2 – Południowa Obwodnica

  Czytaj więcej
 •  

  I etap przebudowy kompleksu biurowo-usługowego MONOPOLIS w Łodzi

  Czytaj więcej
 •  

  Centrum Usług Społecznych w Zabrzu przy ul. Stalmacha 7

  Czytaj więcej
 •  

  Centrum komunikacyjne wraz z systemem informacji dla pasażerów

  Czytaj więcej
 •  

  Budowa systemu kogeneracji w Szlachęcinie, Czerwonak, Szlachęcin 7

  Czytaj więcej
 •  

  Salon samochodowy Romanowski TOYOTA & LEXUS w Krakowie przy

  Czytaj więcej
 •  

  Zbiornik retencyjny Racibórz Dolny w Raciborzu

  Czytaj więcej
 •  

  Budowa bramy przeciwpowodziowej z komorą i głową śluzy

  Czytaj więcej
 •  

  Budynek biurowo-usługowy SKYLINER w Warszawie przy ul. Prostej 67

  Czytaj więcej
 • 1