Nagroda II stopnia 
Osiedla mieszkaniowe i budynki mieszkalne o wartości do 35 mln zł (Grupa I)

Budynek mieszkalny wielorodzinny
z dwukondygnacyjnym garażem podziemnym w Krakowie
przy ul. Ułanów 64D

Inwestor, deweloper, generalny wykonawca: DOM-BUD M. SZAFLARSKI Spółka Jawna, Kraków
Jednostka projektowa: ARCHITEKCI MIKOŁAJSKI & WIESE sp. z o.o., Kraków
Kierownik budowy: mgr inż. Radosław Wilk
Inspektor nadzoru: mgr inż. Jacek Kruczkowski
Główni projektanci: mgr inż. arch. Maciej Kozub (architektura),
mgr inż. Jarosław Ruchała (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił inwestor, deweloper, generalny wykonawca.

  

Budynek ma cztery kondygnacje nadziemne mieszkalne (49 mieszkań) i dwie kondygnacje podziemne, w których znajduje się 48 wydzielonych boksów garażowych oraz komórki lokatorskie. Budynek składa się z dwóch segmentów: trzyklatkowego „korpusu głównego” oraz usytuowanego prostopadle do niego „segmentu frontowego” składającego się z kondygnacji techniczno-gospodarczej w przyziemiu oraz umieszczonych wyżej trzech kondygnacji mieszkalnych w układzie galeriowym. Oba segmenty zostały połączone przez powiązanie każdej z galerii ze środkową klatką schodową. Komunikację pomiędzy kondygnacjami mieszkalnymi i użytkowym podziemiem zapewniają windy osobowe – usytuowane w dwóch skrajnych klatkach panoramicznych. Do każdego z mieszkań zastał zaprojektowany balkon lub loggia, a mieszkania znajdujące się na III piętrze zostały powiększone o antresole. Konstrukcja budynku jest żelbetowa monolityczna, w części podziemnej z zastosowaniem betonu wodoszczelnego. Pokrycie nawierzchni stropów wykonano z membrany jednopowłokowej z naciągiem mechanicznym. Fundamenty są płytowe, oddzielne pod „korpusem głównym” i „segmentem frontowym”. Płyta fundamentowa pod „korpusem głównym” stanowi jednocześnie płytę jezdni w garażu. Realizacja budynku stanowi dopełnienie obszaru mieszkaniowego Rakowic, charakterystycznej dla dawnych przedmieść przestrzeni o drobnoskalowej zabudowie z pierwszej połowy ubiegłego wieku, a począwszy od lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku stopniowo wypieranej przez wielopiętrowe budynki mieszkalne.

Powierzchnia zabudowy wynosi 1057,00 m2, powierzchnia użytkowa 5330,62 m2, a kubatura budynku 17 190,00 m3. Całość prac wykonano w ciągu 22 miesięcy.