Nagroda II stopnia 
Osiedla mieszkaniowe i budynki mieszkalne o wartości do 35 mln zł (Grupa II)

Zespół budynków mieszkalnych pn. „Mangalia Mokotów” wraz z garażami podziemnymi, zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną
w Warszawie przy ul. Mangalia 2
i ul. Sobieskiego 43, 45

Inwestor, deweloper: Spravia sp. z o.o. dawniej BUDIMEX NIERUCHOMOŚCI, Warszawa
Generalny wykonawca: BUDIMEX SA, Warszawa
Jednostka projektowa: Europrojekt Iwaniuk-Michalczuk Skorupska Rybak Sp.j., Warszawa
Kierownicy budowy: tech. bud. Michał Semerak, mgr inż. Jakub Janowicz
Inspektor nadzoru: mgr inż. Mariusz Dusiński
Główni projektanci: mgr inż. arch. Jerzy Iwaniuk-Michalczuk (architektura),
mgr inż. Rodryg Czyż (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił inwestor, deweloper.

  

Realizację inwestycji podzielono na dwa etapy. W etapie I zbudowano dwa 8-kondygnacyjne budynki mieszkalne, z funkcją usługową w parterach i jednokondygnacyjnym garażem podziemnym, zlokalizowane przy ul. Mangalia 2, a w etapie II ‒ budynek mieszkalny o 8-kondygnacjach, z jednokondygnacyjnym garażem, zlokalizowany wzdłuż ul. Jana III Sobieskiego oraz al. gen. Władysława Sikorskiego. Konstrukcja budynków została zaprojektowana jako tarczowo-płytowa, żelbetowa monolityczna, ze stropami w postaci płyt zbrojonych dwukierunkowo. Budynki posadowiono na żelbetowej monolitycznej płycie fundamentowej o zmiennej grubości od 30 do 100 cm. Konstrukcja części podziemnych została wykonana w postaci tzw. „białej wanny”, przy użyciu betonu wodoszczelnego, ze ścianami żelbetowymi grubości 25 cm. Ściany zewnętrzne nadziemia oraz międzylokalowe i korytarzowe grubości 18 cm, wykonano z bloczków wapienno-piaskowych. Zespół budynków mieszkalnych pod nazwą „Mangalia Mokotów” niewątpliwie zmienił charakter zabudowy w tej części Mokotowa, która z obszaru przemysłowego i usługowego zaczęła pełnić funkcję mieszkaniowo-usługową. Kolorystyka elewacji, okładziny z płyt drewnopodobnych i włokno-cementowych sprawiają, że bryła budynku jest bardzo dobrze wkomponowana w istniejące otoczenie.

Powierzchnia zabudowy wynosi 5139,00 m2, powierzchnia użytkowa 27 165,00 m2, a kubatura budynków 170 414,00 m3. Całość prac wykonano w ciągu 35 miesięcy.