Nagroda II stopnia 
Obiekty biurowe (Grupa III)

Wola Retro w Warszawie
przy ul. Skierniewickiej 16/20

Inwestor: LC CORP INVEST XVII Sp. z.o.o. PROJEKT 22 Sp. K., Wrocław
Generalny wykonawca: Budimex SA, Warszawa
Jednostka projektowa: Kuryłowicz & Associates Sp. z o.o., Warszawa
Kierownik budowy: mgr inż. Dariusz Godun
Główni projektanci: prof. dr. hab. inż. arch. Ewa Kuryłowicz (architektura),
mgr inż. Mariusz Pikus (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił generalny wykonawca.

  

Wola Retro to inwestycja biurowa, realizowana na warszawskiej Woli. Nowy biurowiec DEVELII, to harmonijne połączenie zabytkowego budynku z nowoczesnym budynkiem biurowym. Charakterystyczny istniejący już budynek powstał w latach trzydziestych XX wieku. Ma 4-kondygnacje. Został zaadoptowany do współczesnych standardów obiektu biurowo-usługowego przez skomponowanie z budynkiem biurowym klasy A, mającym 9 kondygnacji w części niskiej, 14 w części wysokiej oraz 2 kondygnacje podziemne. Przestrzeń pomiędzy budynkami jest niezadaszonym dziedzińcem z zamkniętym przeszklonym 2-kondygnacyjnym holem wejściowym. Na parterze znajduje się część handlowo-usługowa z przeszklonym dziedzińcem. W ramach inwestycji wybudowano nowy obiekt biurowy z częścią usługową i garażem podziemnym oraz przebudowano istniejący budynek w narożniku ulic Skierniewickiej i Siedmiogrodzkiej. Przestrzeń między starą i nową zabudową stanowi otwarty dziedziniec. Nowy budynek ma jasne elewacje z dużymi oknami o zmiennej szerokości. Okna są otoczone ramką o zmiennej głębokości, tworzącą przestrzenne zróżnicowanie płaszczyzn nowych elewacji. Powiększone glify działają, jak „łamacze światła”, co zmniejsza zapotrzebowanie na energię do chłodzenia wnętrz biurowych. Podstawowe materiały użyte na elewacjach, to panele elewacyjne stalowe powlekane oraz szkło w zestawach ślusarki aluminiowej. Elewacja budynku istniejącego została odtworzona oraz otynkowana. Fragmenty parteru zostały oblicowane boniowaniem z piaskowca. Na podziemnych kondygnacjach w nowej części budynku zaprojektowano garaż dwukondygnacyjny oraz pomieszczenia techniczne, gospodarcze i pomocnicze.

Powierzchnia zabudowy wynosi 3936,00 m2, powierzchnia użytkowa 40 920,00 m2, a kubatura budynku 111 284,90 m3. Całość prac wykonano w ciągu 25 miesięcy.