Nagroda II stopnia 
Obiekty kultury, nauki i oświaty (Grupa IV)

Budowa basenu przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 5
im. Polskich Olimpijczyków w Krakowie przy al. Kijowskiej 8

Inwestor: Gmina Miejska Kraków, Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie
Generalny wykonawca: Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego
CHEMOBUDOWA-KRAKÓW S.A., Kraków
Jednostka projektowa: Architektoniczne Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Budownictwa
ARP Autorska Pracownia Projektowa Manecki, Kraków
Kierownik budowy: mgr inż. Robert Łydek
Inspektor nadzoru: mgr inż. Magdalena Pomarańska
Główni projektanci: dr inż. arch. Mateusz Manecki (generalny),
mgr inż. arch. Magdalena Ślebioda (architektura), dr inż. Jarosław Zdeb (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił inwestor.

  

Basen wykonano jako rozbudowę istniejącego budynku szkoły od strony południowej. Został tak zaprojektowany, żeby mógł funkcjonować także jako niezależne centrum SPA i fitnessu. Główny hol wejściowy do szkoły jest dostępny z zewnątrz od ul. Chocimskiej, przez podcień wejściowy po wschodniej stronie budynku. Do wejścia głównego prowadzą schody oraz pochylnia umożliwiająca dostęp do budynku osobom niepełnosprawnym. Hol, w którym umiejscowiono kasę oraz toalety, jest połączony z szatnią rodzinną, która może stanowić również szatnię dla osób korzystających jedynie ze strefy fitness. Strefa ta składa się z dwóch basenów (suchej i mokrej) oraz groty solnej wraz z pomieszczeniem wypoczynkowym. Przebieralnie zaprojektowano z węzłami sanitarnymi. Hala basenu sportowego jest wyposażona w sześciotorową nieckę o wymiarach w rzucie 25 × 16 m i głębokości 3 m, z unoszonym dnem na szerokości 3 torów. Halę tę uzupełnia kilkuosobowe jacuzzi. Wejście dla dzieci szkolnych prowadzi bezpośrednio ze szkoły do strefy wewnętrznej przez przedsionek pożarowy. W piwnicach budynku zlokalizowano pomieszczenie siłowni o powierzchni około 168 m2, z magazynem i szatniami oraz zapleczem technicznym basenu. Na pierwszym piętrze umieszczono trybuny na 155 osób. Na tym poziomie znajduje się sala treningowa o powierzchni około 175 m2 z magazynem, a po przeciwnej stronie basenu, nad holem wejściowym z zewnątrz ‒ dodatkowo kawiarnia z zapleczem, sala konferencyjna o powierzchni około 40 m2 z loggią widokową na basen, toalety ogólnodostępne, pomieszczenia socjalne dla pracowników oraz zaplecze techniczne. Od strony zachodniej budynku, wzdłuż hali basenowej, zaprojektowano trybunę zewnętrzną, stanowiącą uzupełnienie boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią syntetyczną, rozbiegiem z piaskownicą do skoku w dal oraz plac zabaw.

Powierzchnia zabudowy wynosi 5690,00 m2, powierzchnia użytkowa 1882,03 m2, a kubatura budynku 16 527,82 m3. Całość prac wykonano w ciągu 27 miesięcy.