Nagroda II stopnia 
Obiekty przebudowane i rewitalizowane (Grupa VI)

Budynek mieszkalny wielorodzinny „GRAND BULVAR”
w Toruniu przy ul. Św. Jakuba 14

Inwestor: GRAND BULVAR sp. z o.o., Bydgoszcz
Deweloper: Rockfi eld, Toruń
Generalny wykonawca: Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze Budownictwa i Instalacji
„KOMA” Maciej Kowalski, Toruń
Jednostka projektowa: HOME OF HOUSES sp. z o.o., Poznań
Kierownik budowy: mgr inż. Andrzej Pamin
Inspektor nadzoru: mgr inż. Marek Matuszewski
Główni projektanci: mgr inż. arch. Rafał Mysiak (architektura), mgr inż. Ireneusz Osajda (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił inwestor.

  

Budowa obejmowała remont, przebudowę i nadbudowę istniejącego budynku byłej pralni garnizonowej z 1890 r. Zmieniono dawną funkcję budynku i przystosowano go do użytkowania na cele mieszkalne. Budynek składa się z części naziemnej, w której znajdują się 43 apartamenty, 45 miejsc parkingowych w hali garażowej, 4 miejsca parkingowe naziemne, 19 komórek lokatorskich, rowerownia oraz pomieszczenie techniczne. Zmiany wiązały się ze zmianą w układzie konstrukcyjnym, całkowitą wymianą dachu, stolarki okiennej i drzwiowej (wzorowanej na stolarce historycznej) oraz instalacji. Wykonano nowe stropy, a także izolację istniejących ścian fundamentowych oraz termoizolację ścian i dachu. Wyburzono istniejące ściany nośne i działowe, usunięto część stropów, schody oraz wymieniono posadzki. Elewacja istniejącej części budynku została poddana renowacji, a część nową obłożono płytkami klinkierowymi, w kolorze odpowiadającym elewacji części istniejącej, a także okładziną z płyt kompozytowych w kolorze antracytowym. W budynku znajdują się dwa dźwigi osobowe w klatkach schodowych. Na terenie niemal całej działki powstał parking podziemny połączony komunikacyjnie ze starą częścią budynku oraz nową częścią wschodnią.

Powierzchnia zabudowy wynosi 1373,67 m2, powierzchnia użytkowa 5948,08 m2, a kubatura budynku 24 886,80 m3. Całość prac wykonano w ciągu 29 miesięcy.