Nagroda II stopnia 
Obiekty oceniane indywidualnie (Grupa VIII)

Budowa budynku dla Sądu Rejonowego
w Tczewie, Al. Zwycięstwa 14

Inwestor: Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Generalny wykonawca: PRZEMBUD GDAŃSK S.A., Gdańsk
Jednostka projektowa: Pracownia Architektoniczna „AA” s.c., Gdańsk
Kierownik budowy: mgr inż. Łukasz Łuczyński
Inspektor nadzoru: mgr inż. Ludwik Breza
Główni projektanci: mgr inż. arch. Andrzej Błażko (architektura),
mgr inż. Bartosz Piotrowski (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił generalny wykonawca.

  

Budynek ma trzy kondygnacje nadziemne i jedną podziemną. Jest jednym z najnowocześniejszych budynków sądowych w województwie pomorskim. Charakteryzuje się wysoką jakością wykonania, zastosowaniem najwyższej klasy materiałów elewacyjnych oraz nietypowej armatury sanitarnej wandaloodpornej. Jego konstrukcja jest żelbetowa. Zastosowano ściany elewacyjne wentylowane, murowane z cegły klinkierowej, z wykorzystaniem m.in. nietypowego wiązania flamandzkiego z główkami wysuniętymi poza lico muru. Budowa została zrealizowana pięć miesięcy przed terminem, z zachowaniem zwiększonego reżimu technologiczno-organizacyjnego. Archiwa usytuowano w kondygnacji piwnicznej, zapewniającej bardzo dużą ilość przestrzeni magazynowej w archiwach (98 492 m półek). Z uwagi na potrzebę ochrony archiwów przed wilgocią, wykonano izolację przeciwwodną w postaci mat i okładzin bentonitowych. Zastosowano nietypowe instalacje teletechniczne, wbudowywane jedynie w obiektach służących jednostkom Ministerstwa Sprawiedliwości. Pod budowę wykorzystano nieużytkowany teren w środku miasta. Fundament budynku stanowi żelbetowa płyta fundamentowa. Ściany nośne wykonano jako żelbetowe monolityczne, stropy ‒ żelbetowe monolityczne oraz prefabrykowano-monolityczne typu Filigran, ściany działowe ‒ z bloczków cementowo- wapiennych, nadproża prefabrykowane. Ze względu na dużą kubaturę budynku, wykonano dylatacje od płyty fundamentowej, łącznie z płytą stropową stropodachu.

Powierzchnia zabudowy wynosi 1314,78 m2, powierzchnia użytkowa 3909,20 m2, a kubatura budynku 25 195,67 m3. Całość prac wykonano w ciągu 26 miesięcy.