Nagroda II stopnia 
Obiekty oceniane indywidualnie (Grupa VIII)

Modernizacja stacji kolejowej Idzikowice

Inwestor: Multiconsult Polska sp. z o.o., Warszawa
Generalny wykonawca: Budimex SA, Warszawa
Jednostka projektowa: Budimex SA, Warszawa
Kierownik budowy: mgr inż. Konrad Wilczyński
Inspektor nadzoru: mgr inż. Antoni Lachor
Główni projektanci: mgr inż. Łukasz Szklanny (główny projektant),
mgr inż. Aleksander Przepiórkowski (architektura), mgr inż. Łukasz Jarząbek (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił generalny wykonawca.

  

Prace zostały wykonane w ramach projektu „Modernizacja linii kolejowej nr 4 – Centralna Magistrala Kolejowa etap II”, mającego na celu dostosowanie jednej z najważniejszych linii kolejowych w Polsce do prędkości 250 km/h. Dlatego w torach głównych wbudowano 14 rozjazdów z ruchomym dziobem krzyżownicy: dziesięć o promieniu R = 1200 m i cztery o promieniu R = 500 m. Łącznie na stacji Idzikowice wykonano 44 nowe rozjazdy typu „High Speed”, 19,157 km torów oraz 25 km sieci trakcyjnej. Zakres prac obejmował modernizację nawierzchni torowej wraz z odwodnieniem, sieć trakcyjną, elektroenergetykę, urządzenia sterowania ruchem kolejowym, teletechnikę oraz budowę nastawni dysponującej i rozbudowę hali grupy awaryjnej służb utrzymania PKP PLK. Kontrakt był realizowany w formule „projektuj i buduj”. Prace zostały wykonane przy użyciu nowoczesnego sprzętu kolejowego: dźwigu kolejowego do układania rozjazdów w blokach, zgrzewarki do szyn, platform i wagonów specjalistycznych. Wykorzystano podbijarkę Unimat 09-4x4/4s Dynamic wraz z DGS oraz prtofilarkę tłucznia USP 2000. Budowa nastawni dysponującej oraz rozbudowa hali grupy awaryjnej były prowadzone jednocześnie z pracami kolejowymi.

Powierzchnia zabudowy wynosi 40 000,00 m2, powierzchnia użytkowa 1234,00 m2, a kubatura budynków 6525,00 m3. Całość prac wykonano w ciągu 29 miesięcy.