Nagroda II stopnia 
Obiekty oceniane indywidualnie (Grupa VIII)

Budowa kompleksu urządzeń uzdrowiskowych w zieleni parkowej (tężnia, pijalnia uzdrowiskowa, oranżeria, fontanna) w Busku- Zdroju wykonana w ramach projektu „Wzrost gospodarczy uzdrowiska poprzez rozwój potencjału endogenicznego i zwiększenie dostępu do zasobów naturalnych – Rodzinny Park Zdrowia w Busku Zdroju”, Park Zdrojowy ul. Waryńskiego, ul. Lipowa i ul. Rokosza

Inwestor: Gmina Busko-Zdrój
Generalny wykonawca: Firma Budowlana ANNA-BUD sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
Filia Firmy w Bilczy, która jest następcą prawnym Przedsiębiorstwa Budowlanego „PERFECT”
Spółka z o.o., Warszawa
Jednostka projektowa: 2PM Piotr Musiałowski, Warszawa
Zespół projektowy: mgr inż. arch. Piotr Musiałowski, mgr inż. arch. Michał Adamczyk, mgr inż.
arch. Piotr Bylka, mgr inż. arch. Jacek Rezulski, mgr inż. arch. Krystyna Lisewska, mgr inż. Paweł
Piraszewski, mgr inż. Przemysław Zalewski, arch. kraj. Krzysztof Kass, mgr inż. Wojciech Mikołajczyk,
mgr inż. Tomasz Barzycki, mgr inż. Marek Grysiewicz, mgr inż. Jerzy Najdowski, mgr inż. Marzenna
Koźmian, mgr inż. Robert Gradzik
Kierownik budowy: mgr inż. Sylwester Przanowski
Inspektorzy nadzoru: inż. Ryszard Horecki – koordynator (branża konstrukcyjno-budowlana),
inż. Rafał Ślusarski (branża drogowa), mgr inż. Tomasz Wysokiński (branża instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych w zakresie sieci),
mgr inż. Janusz Ambroziewicz (branża instalacyjno-elektryczna w zakresie sieci)
Główni projektanci: mgr inż. arch. Piotr Zubala (architektura), mgr inż. Jacek Rezulski (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosili: inwestor i generalny wykonawca.

  

Przedmiotem inwestycji była realizacja nowych obiektów uzdrowiskowych, stanowiących uzupełnienie istniejącego zagospodarowania terenu – kompleksu urządzeń uzdrowiskowych w zieleni parkowej (tężnia, pijalnia uzdrowiskowa, oranżeria, fontanna) w Busku-Zdroju. Realizację inwestycji poprzedził konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej budowy kompleksu urządzeń uzdrowiskowych, przeprowadzony w 2015 r. Celem konkursu było uzyskanie najlepszych rozwiązań architektonicznych inwestycji, dopełniających centralną część uzdrowiska w obszarze nowego parku zdrojowego, zwanego „Parkiem za Maskalisem”. Wykonane obiekty staną się atrakcją turystyczną i wizytówką gminy Busko-Zdroj, bogatej w naturalne zasoby solankowe. Realizacja objęła m.in. budowę obiektu tężni solankowej, pawilonu pijalni uzdrowiskowej z oranżerią – Dom Zdrojowy, budowę fontanny oraz zagospodarowanie terenu wokół inwestycji.

Powierzchnia zabudowy wynosi ok. 11 000,00 m2, powierzchnia użytkowa ok. 11 000,00 m2, a kubatura ok. 43 600,00 m3. Całość prac wykonano w ciągu 19 miesięcy.