Nagroda II stopnia 
Obiekty oceniane indywidualnie (Grupa VIII)

Utworzenie Centrum Zdrowia Matki
i Dziecka w Szpitalu Uniwersyteckim
im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze przy ul. Zyty 26

Inwestor: Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z.o.o.
Inwestor zastępczy: Safege Societe par Actions Simplifi ee, Oddział w Polsce, Warszawa
Generalny wykonawca: MOSTOSTAL ZABRZE Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa
Przemysłowego Spółka Akcyjna, Gliwice
Jednostka projektowa: Tektura, Barbara Kozielewska, Warszawa
Kierownik budowy: mgr inż. Dariusz Tomala
Inspektor nadzoru: mgr inż. Anna Wójtowicz
Główni projektanci: mgr inż. arch. Michał Kozielewski (architektura),
dr inż. Jarosław Zdeb (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił generalny wykonawca.

  

Inwestycja polegała na budowie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Szpitalu Uniwersyteckim w formule „zaprojektuj i wybuduj” wraz z wyposażeniem trwałym, zagospodarowaniem terenu. Zbudowano też łącznik z istniejącym budynkiem L. Celem inwestycji było stworzenie nowoczesnego szpitala pediatrycznego, realizującego leczenie ogólno pediatryczne i specjalistyczne, związanego z Medycznym Uniwersytetem Zielonogórskim. Wzniesiono budynek pięciokondygnacyjny o konstrukcji żelbetowej słupowo- płytowej, z usztywniającymi elementami tarczowymi trzonów komunikacyjnych. Część nadziemna ma cztery kondygnacje użytkowe oraz poziom techniczny zlokalizowany na dachu. Jednokondygnacyjna część podziemna pełni funkcję zaplecza socjalno- magazynowo-biurowego. Osie konstrukcji są rozmieszczone co 7,5 m w obu kierunkach, wyjątkowo co 6,25 i 5,0 m w kierunku podłużnym. Fundament w części podpiwniczonej stanowi płyta fundamentowa oraz stopy i ławy fundamentowe w pozostałej części budynku. Wejście główne do budynku znajduje się przy drodze wewnętrznej usytuowanej po stronie południowo-zachodniej. Podjazd i przedsionek dla karetek pogotowia zlokalizowano na poziomie parteru, po stronie południowej. Obsługa logistyczna odbywa się na poziomie piwnic przez wjazd i strefę rozładunkową od strony północnej. Na poziomie drugiego piętra znajduje się łącznik z istniejącym budynkiem L. Budynek szpitala jest dostępny dla osób niepełnosprawnych. Dostępność zapewnia bezkolizyjny podjazd i wejście z poziomu chodnika oraz układ komunikacji wewnętrznej, składającej się z wind obsługujących wszystkie kondygnacje budynku.

Powierzchnia zabudowy wynosi 3463,00 m2, powierzchnia użytkowa 14 137,50 m2, a kubatura budynku 71 074,00 m3. Całość prac wykonano w ciągu 31 miesięcy.