Tytuł „Budowa Roku 2021” (nagroda I stopnia) 
Obiekty mieszkaniowe i budynki mieszkalne o wartości do 20 mln zł (Grupa I)

Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażami podziemnymi w Toruniu
przy ul. Watzenrodego 25–25B, 27–27A

Inwestor: Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa, Toruń
Generalni wykonawcy: „FASTERM BUDOWNICTWO” Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, Głogowo
(ul. Watzenrodego 25–25B), „VIMAG” Sp. z o.o., Toruń (ul. Watzenrodego 27–27A)
Jednostka projektowa: Pracownia Projektów Architektury JKD s.c., Toruń
Kierownicy budowy: tech. bud. Stanisław Kuraśkiewicz (ul. Watzenrodego 25–25B),
mgr inż. Andrzej Mowiński (ul. Watzenrodego 27–27A)
Inspektorzy nadzoru: mgr inż. Bartosz Szczęsny (ul. Watzenrodego 25–25B),
inż. Krzysztof Meler (ul. Watzenrodego 27–27A)
Główni projektanci: mgr inż. arch. Jolanta Domżał (architektura),
mgr inż. Krzysztof Domżał (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił inwestor.

 

Dwa budynki zgłoszone do konkursu to kolejny etap realizacji przez Młodzieżową Spółdzielnię Mieszkaniową nowoczesnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych o wysokości czterokondygnacyjnych, zlokalizowanych na nowo powstającym osiedlu JAR, w pełni wykończonych „pod klucz”. Budynek 25-25B ma trzy klatki schodowe, a budynek 27-27A – dwie klatki. Przy każdym mieszkaniu zaprojektowano balkon lub taras, a w części piwnicznej budynków – halę garażową oraz komórki lokatorskie, pomieszczenia na rowery i suszarnie. Budynki charakteryzują się unikatową formą architektoniczną. Kolorystyka elewacji sprawia, że budynki wtapiają się harmonijnie w otaczający krajobraz. Od strony północnej teren sąsiaduje z lasem oraz częścią rekreacyjną: stawem, wokół którego zbudowano promenadę, pomosty i punkt widokowy. Większość energii elektrycznej zużywanej w budynkach będzie pozyskiwana z odnawialnych źródeł energii. Na dachach budynków zamontowano panele fotowoltaiczne. Wpływ na zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną ma również oświetlenie LED z czujnikami ruchu na klatkach schodowych, części piwnicznej i garażach podziemnych. W budynkach zastosowano ławy fundamentowe żelbetowe, wykonane z betonu klasy C25/30 o stopniu wodoszczelności W-6, stropy – żelbetowe prefabrykowano-monolityczne typ Filigran o grubości 20 cm, ściany nośne i działowe – z pustaków ceramicznych POROTHERM.

Powierzchnia zabudowy wynosi 1559,53 + 1478,00 m2, powierzchnia użytkowa 2094,77 + 1931,22 m2, a kubatura budynków 17 500,00 + 14 350,00 m3. Całość prac wykonano w ciągu 16 miesięcy.