Tytuł „Budowa Roku 2021” (nagroda I stopnia) 
Obiekty mieszkaniowe i budynki mieszkalne o wartości powyżej 50 mln zł (Grupa III)

„ZASPA VVITA” w Gdańsku przy ul. Hynka 18. Zespół zabudowy mieszkaniowo-usługowej z garażami podziemnymi
wraz z projektem zagospodarowania terenu i infrastrukturą techniczną – budynki A1, A2, U1

Inwestor, deweloper: SPRAVIA Sp. z o.o., Warszawa
Generalny wykonawca: BUDIMEX S.A., Warszawa
Jednostka projektowa: Studio Architektoniczne „Kwadrat” Sp. z o.o. Sp. K., Gdynia
Kierownik budowy: mgr inż. Paweł Buko
Inspektor nadzoru: mgr inż. Michał Błochowiak
Główni projektanci: mgr inż. arch. Jacek Droszcz (architektura),
mgr inż. Dawid Szpilewski (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił inwestor, deweloper.

  

 

Inwestycja stanowi pierwszy etap przedsięwzięcia polegającego na realizacji zabudowy mieszkalno-usługowej w miejscu dawnego, niewykorzystywanego od lat, pasa startowego nieczynnego lotniska w centrum dzielnicy Gdańsk Zaspa, zabudowanej w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego wieku w ogromnej większości blokami wielorodzinnymi z prefabrykatów. Na parterze wzdłuż ul. F. Hynka zlokalizowano eksponowaną pierzeję, z wykorzystaniem przeszklonych witryn lokali usługowych. Powyżej lokali usługowych ukształtowano dwie „wieże” osiemnastokondygnacyjne. Na północny wschód od zespołu budynków A1, A2, U1 zlokalizowano plac publiczny z terenami rekreacji oraz placem zabaw. W poziomie piwnic budynków A1, A2, U1 zaprojektowano m.in. jednopoziomową halę garażową na samochody osobowe, a na parterze lokale usługowe wyposażone w podstawowe instalacje, do zaaranżowania docelowo przez przyszłych właścicieli. Nad lokalami usługowymi w budynku U1 zaprojektowano taras rekreacyjny z zielenią oraz placem zabaw i terenem rekreacji. Na wyższych kondygnacjach znajdują się mieszkania o zróżnicowanych aranżacjach i powierzchniach użytkowych. W każdym budynku zrealizowano 144 lokale mieszkalne. Wszystkie mieszkania mają balkony, loggie lub tarasy. Posadowienie budynku stanowi płyta fundamentowa żelbetowa monolityczna z betonu klasy C30/37. Ściany konstrukcyjne garażu są żelbetowe monolityczne, stropy prefabrykowano-monolityczne typu Filigran lub żelbetowe monolityczne grubości co najmniej 18 cm, wykonane z betonu klas C25/30 i C30/37. Budynki A1, A2, U1 w istotny sposób zmieniły postrzeganie tej części Gdańska Zaspy. Dzięki smukłym kształtom i wysokości przewyższającej okoliczna zabudowę, stanowią akcent przestrzenny dostrzegany z wielu miejsc miasta, np. osi kompozycyjnej Al. Jana Pawła II.

Powierzchnia zabudowy wynosi 2559,94 m2, powierzchnia użytkowa 15 689,74 m2, a kubatura budynków 84 483,80 m3. Całość prac wykonano w ciągu 30 miesięcy.