Tytuł „Budowa Roku 2021” (nagroda I stopnia) 
Obiekty biurowe (Grupa IV)

Budynek administracyjno-biurowy „Centrum Informacyjno-Administracyjne, Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Przeciwdziałaniu Wykluczeniu Społecznemu” – siedziba Urzędu Miejskiego w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Kościuszki 12A

Inwestor: Gmina Grodzisk Mazowiecki
Generalny wykonawca: ZAB-BUD Sp. z o.o., Warszawa
Jednostka projektowa: LubCom Sp. z o.o., Lublin
Kierownik budowy: mgr inż. Jarosław Barbachowski
Inspektor nadzoru: mgr inż. Janusz Gagatko
Główni projektanci: mgr inż. arch. Franciszek Łasocha (architektura),
inż. Barbara Stankiewicz (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił inwestor.

  

 

Budynek ma 4 kondygnacje, jest częściowo podpiwniczony, z nadbudową techniczną. Konstrukcja budynku jest żelbetowa słupowo- belkową, w części podziemnej ‒ z nośnymi ścianami żelbetowymi oraz murowanymi. Ściany zewnętrzne części nadziemnej są żelbetowe monolityczne. Od strony dziedzińca ściana elewacyjna ma konstrukcję słupowo-ryglową z przeszkleniem. Zastosowano stropodach płaski kryty papą. Na dachu zainstalowano panele fotowoltaiczne oraz solary. Budynek jest przystosowany do potrzeb osób o ograniczonej sprawności. W kondygnacji podziemnej zlokalizowano archiwum oraz pomieszczenia techniczne. Pomieszczenia parteru służą do obsługi mieszkańców, natomiast kolejne kondygnacje są przeznaczone dla poszczególnych wydziałów Urzędu Miasta. Nadbudowę przeznaczono na pomieszczenia techniczne i kotłownię. Budynek ma w rzucie kształt rozwartej litery L. Od strony dziedzińca jest osłonięty przeszkloną ścianą słupowo ryglową w kształcie łuku okalającego zabytkowy budynek willi „Niespodzianka”. Nowoczesna konstrukcja fasady szklanej stanowi powierzchnię odbicia „lustra” dla zabytkowej kamienicy. Charakterystycznymi elementami budynku są: oświetlenie LED fasady szklanej oraz zegar z herbem Grodziska Mazowieckiego umieszczony na żelbetowej części elewacji.

Powierzchnia zabudowy wynosi 2064,00 m2, powierzchnia użytkowa 2179,84 m2, a kubatura budynku 9400,00 m3. Całość prac wykonano w ciągu 24 miesięcy.