Tytuł „Budowa Roku 2021” (nagroda I stopnia) 
Obiekty przebudowane i rewitalizowane o wartości do 23 mln zł (Grupa VI)

BROWAR GDAŃSKI – zabytkowe budynki: Warzelnia, Maszynownia, Willa Dyrektora,
Suszarnia, Bednarnia w Gdańsku
przy ul. Kilińskiego 7D i 7E

Inwestor, deweloper i generalny wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlane GÓRSKI sp. z o.o.
S.K.A., Gdańsk
Jednostki projektowe: Biuro Inwestycyjne R.G., Gdańsk, ART. – Biuro Projektowe, Gdańsk
Kierownicy budowy: mgr inż. Marcin Podlewski, mgr inż. Jerzy Mężyk
Inspektor nadzoru: inż. Kazimierz Purowski
Główni projektanci: mgr inż. arch. Ryszard Gruda, mgr inż. arch. Wojciech Wyka,
mgr inż. arch. Dariusz Klepaczko (architektura), mgr inż. Tomasz Okrój,
mgr inż. Anita Czaplińska (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił inwestor, deweloper i generalny wykonawca.

  

 

Rewitalizowane obiekty są częścią osidla Browar Gdański, usytuowanego w miejscu dawnego Browaru Gdańskiego. Obiekty zostały zrewitalizowane z poszanowaniem tradycji, pod nadzorem konserwatora zabytków, przy użyciu materiałów najwyższej jakości. Ich cechą charakterystyczną jest połączenie zabytkowej architektury z nowoczesnością, co bardzo pozytywnie wpłynęła na postrzeganie całego otoczenia i wprowadziło nową jakość dzielnicy Dolny Wrzeszcz. Budynek Bednarni został poddany przebudowie, podczas której pozostawiono elewacje wschodnią, zachodnią i północną. Częściowo wyburzono wtórną dobudowę. Zaprojektowano budynek o trzech kondygnacjach nadziemnych. Utrzymano istniejący poziom posadowienia parteru. W budynku zaprojektowano 12 mieszkań, po 4 na każdej kondygnacji. Z uwagi na ograniczony dostęp światła słonecznego do elewacji zachodniej budynku, zaprojektowano w tej części mieszkania jednopokojowe. Budynek jest przekryty dachem płaskim w części nadbudowanej. Utrzymano północną połać dachu mansardowego i we fragmencie połać południową. Budynek Warzelni pierwotnie był wykorzystywany jako warzelnia w istniejącym w tym miejscu Browarze. Obecnie został rozbudowany i przeznaczony na mieszkania i restaurację. Budynek ten składa się z części istniejącej wpisanej do rejestru zabytków i nowo projektowanej. Część nową stanowi nadbudowa o jedną kondygnację, usytuowanie urządzeń instalacyjnych na dachu, rozbudowa o część podziemną w kierunku południowym. Do pełnego funkcjonowania lokalu usługowego wykorzystano kondygnację podziemną sąsiedniego budynku Maszynowni. Zlokalizowano tam zaplecze higieniczno-sanitarne i szatnie dla pracowników, kuchnię, chłodnię, zmywalnię, magazyn produktów spożywczych i palarnię dla gości.

Zabytkowe budynki Willi Dyrektora, Nowej suszarni słodu, Suszarnia wysłodzin oraz Klepiskowych piwnic słodowych I, II są częścią zabudowy browaru działającego tutaj do 2001 r. Zespół tych budynków tworzy funkcjonalną całość.

Powierzchnia zabudowy wynosi 1980,40 m2, powierzchnia użytkowa 6702,13 m2, a kubatura budynków: 17 190,00 + 17 560,23 m3. Całość prac wykonano w ciągu 21 miesięcy.