Tytuł „Budowa Roku 2021” (nagroda I stopnia) 
Obiekty przebudowane i rewitalizowane o wartości powyżej 23 mln zł (Grupa VII)

Rewitalizacja Parku Strzeleckiego
w Nowym Sączu
przy ul. Ogrodowej i ul. Jadwigi Wolskiej

Inwestor: Miasto Nowy Sącz
Generalny wykonawca: ERBET sp. z o.o., Nowy Sącz
Jednostka projektowa: Laboratorium Architektury Anna Małek, Ruda Śląska
Dyrektor kontraktów: Zdzisław Orłowski
Kierownik budowy: mgr inż. Łukasz Poręba
Inspektor nadzoru: mgr inż. Stanisław Ochoda
Generalni projektanci: dr inż. arch. Paweł Maryńczuk, mgr inż. arch. Anna Małek (architektura),
mgr inż. Adam Łój (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił generalny wykonawca.

  

 

Projekt rewitalizacji Parku Strzeleckiego został zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego Oś Priorytetowa 11. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej stanowi nowatorskie w skali subregionu rozwiązanie architektoniczne. W tym rozwiązaniu wszystkie obiekty i elementy małej architektury wkomponowano w obszar zieleni parkowej, a użyte materiały cechują wysokie walory estetyczne i użytkowe. Rewitalizację wykonano w formule zaprojektuj i wybuduj. Zbudowany amfi teatr, to obiekt wielofunkcyjny o wymiarach 77,45 x 26,54–67,50 m, z 3068 miejscami siedzącymi na widowni, z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi: wodociągową, kanalizacją sanitarną i burzową, gazową, ogrzewczą, wentylacją mechaniczną i klimatyzacją, monitoring i nagłośnienie, wraz z przyłączeniem do układu sieci wewnętrznych parku. Amfi teatr to układ zestawionych brył w postaci graniastosłupa prostego o podstawie trapezu. Zastosowano podwójne zewnętrzne ściany żelbetowe, obłożone naturalnym kamieniem po obrysie rzutu amfi teatru, tworzące zdwojony mur stanowiący oparcie dla trybun widowni, jak również przekrycia w formach wielokierunkowych dachów o konstrukcji z drewna klejonego i pokryciu membraną. Obrys przekrycia pokrywa się z obrysem amfi teatru. Układ widowni stanowi jedna centralna trybuna oparta na literze V – wpisana w geometrię trapezu podzielonej na mniejsze sektory. Obiekt jest wyposażony w scenę z widownią, zaplecze sceny oraz część magazynowo-techniczną i toalety zlokalizowane pod trybuną. Struktura przestrzenna amfi teatru umożliwia korzystanie przez osoby niepełnosprawne. Obiekty i urządzenia małej architektury, to plac wodny z fontanną, plac zabaw z sadzawką (dzieci starsze), plac zabaw z mokrą piaskownicą (ogród dziecka), pętla gimnastyczna z układem urządzeń, pawilon parkowy oraz inne drobne elementy: stoliki, ławki, kosze, stojaki na rowery.

Powierzchnia zabudowy wynosi 3657,70 m2, powierzchnia użytkowa 1100,50 m2, a kubatura budynku 3273,71 m3. Całość prac wykonano w ciągu 19 miesięcy.