Tytuł „Budowa Roku 2020” (nagroda I stopnia) 
Obiekty oceniane indywidualnie (Grupa VIII)

Budynek biurowo-usługowy SKYLINER w Warszawie przy ul. Prostej 67

Inwestor: KARIMPOL POLSKA Sp. z o.o., Warszawa
Inwestor zastępczy: HILL INTERNATIONAL Sp. z o.o., Warszawa
Generalny wykonawca: WARBUD S.A., Warszawa
Jednostka projektowa: APA Wojciechowski Sp. z o.o., Warszawa
Kierownik budowy: mgr inż. Piotr Pikuła
Inspektor nadzoru: mgr inż. Zbigniew Pielaszkiewicz
Główni projektanci: mgr inż. arch. Michał Sadowski (architektura),
mgr inż. Krzysztof Smolak (konstrukcja)

Budowę do konkursu generalny wykonawca.

 

Budynek ma 45 kondygnacji nadziemnych i 5 kondygnacji podziemnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, parkingiem podziemnym, drogami wewnętrznymi i elementami zagospodarowania terenu. Wysokość budynku wynosi 195 m ponad poziom najniżej położonego głównego wejścia do budynku, znajdującego się 10 m od wejścia do stacji metra „Rondo Daszyńskiego”. Konstrukcja budynku jest żelbetowa monolityczna. Konstrukcję posadowienia stanowi płyta fundamentowa oraz ściany szczelinowe głębokości 42 m i barety. Budynek ma 30 kondygnacji biurowych i 4 kondygnacje usługowe. Hol główny ma wysokość 14 m. Znajdują się w nim specjalnie ukształtowane schody, tzw. hiszpańskie. Na poziomie 162 m znajduje się Skybar wysokości 18 m i „ściana pioropusza” wysokości 33 m. Budynek jest wyposażony w 21 wind, w tym 14 przeznaczonych dla użytkowników pięter powtarzalnych. Na poziomie –1 i +38 usytuowano stacje transformatorowe, każda o mocy przyłączeniowej 4200 kW. Obiekt ma zasilanie podstawowe i rezerwowe. W momencie awarii włącza się agregat prądotwórczy, który zasila urządzenia niezbędne do funkcjonowania budynku i może funkcjonować 8-10 h bez zasilania z sieci energetycznej miejskiej. Ściany trzonu wznoszono, stosując zintegrowane deskowanie przemieszczane za pomocą siłowników hydraulicznych. Kondygnacje powtarzalne biurowca wykonywano w ciągu 5 dni. Na budowie zastosowano 44 osłony przeciwwiatrowe, mające długość 13,5 m, opasujące realizowany budynek i przemieszczane wraz z postępem robot. Te osłony zabezpieczały nie tylko przed wiatrem, ale i przed upadkiem z wysokości ludzi i materiałów.

Powierzchnia zabudowy wynosi 2485,00 m2, powierzchnia użytkowa 70 950,00 m2, a kubatura budynku 358 028,00 m3. Całość prac wykonano w ciągu 40 miesięcy.