• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Konkurs PZITB „Budowa Roku 2020”

Szanowni Państwo,
zakończony został proces oceny budów zgłoszonych do Konkursu. W tegorocznej edycji nagrodzonych zostało 45 inwestycji, które odznaczały się szczególnie interesującymi osiągnięciami polskiej myśli technicznej, zarówno pod względem nowoczesności rozwiązań technologicznych, jakości wykonania jak i wysokiego poziomu bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska. Uroczysta gala wręczenia „OSKARÓW BUDOWLANYCH” Laureatom tegorocznego Konkursu PZITB „Budowa Roku 2020” odbędzie się 28 września 2021 r. o godz. 12.00 w Warszawskim Domu Technika NOT przy ul. Czackiego 3/5 w Warszawie. Naszymi Gośćmi będą m.in. Minister Piotr Uściński Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii odpowiedzialny za budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, Minister Dorota Cabańska pełniąca obowiązki Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, którzy będą nagradzać laureatów konkursu.

"Budowa Roku 2019"

Dnia 3 września 2020 r. w gmachu Naczelnej Organizacji Technicznej w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia nagród w Konkursie PZITB „Budowa Roku 2019”. Głównym organizatorem jest Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa przy współudziale Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

Galę poprowadziła Anna Żmuda inżynier budownictwa, przedstawiciel Komitetu Młodej Kadry PZITB. Sąd Konkursowy dokonał oceny zgłoszonych obiektów pod przewodnictwem Waldemara Szlepera Przewodniczącego Sądu.

W XXX edycji nagrody przyznano w dziesięciu kategoriach. Nagrodzone inwestycje charakteryzują się najnowocześniejszymi rozwiązaniami technicznymi i technologicznymi, funkcjonalnością oraz najwyższą jakością materiałów konstrukcyjnych i wykończeniowych. Nagrody wręczali Dorota Cabańska p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Anita Kukawska Dyrektor Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji w Ministerstwie Rozwoju oraz Ryszard Trykosko Przewodniczący PZITB.

Komitet Organizacyjny składa wyrazy uznania wszystkim uczestnikom Konkursu. Laureatom składamy specjalne gratulacje i życzymy satysfakcji z dotychczasowych osiągnięć. Wyrażamy podziękowanie wymienionym Wysokim Urzędom za współudział w pracach organizacyjnych Konkursu. Członkom Sądu Konkursowego serdecznie dziękujemy za wkład pracy związany z oceną i za podjęty werdykt.