Tytuł „Budowa Roku 2020” (nagroda I stopnia) 
Osiedla mieszkaniowe i budynki mieszkalne o wartości powyżej 35 mln zł (Grupa II)

TARASY BAŁTYKU – budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami oraz garażem podziemnym
i nadziemnym w Gdańsku

przy ul. Prezydenta Lecha

Kaczyńskiego 31

Inwestor: ALLCON OSIEDLA APARTAMENTY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Gdynia
Generalny wykonawca: ALLCON BUDOWNICTWO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
Gdynia
Jednostka projektowa: BJK ARCHITEKCI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Gdynia
Kierownicy budowy: mgr inż. Paweł Cebula (27.08.2018 ÷ 01.10.2018 i 06.05.2019 ÷
22.06.2020 r.), mgr inż. Krzysztof Mroczkowski (01.10.2018 ÷ 06.05.2019 r.),
mgr inż. Michał Tkaczyk (22.06.2020 do końca inwestycji)
Inspektor nadzoru: mgr inż. Leszek Kuziora
Główni projektanci: mgr inż. arch. Tomasz Janiszewski (architektura),
mgr inż. Piotr Puzyrewski (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosili: inwestor i generalny wykonawca.

  

Budynek stanowi zwartą bryłę o 13 kondygnacjach nadziemnych i jednej podziemnej. Na parterze zaprojektowano lokale usługowe. Od strony południowej, wycofując kolejne kondygnacje, uzyskano formę uskoków z obszernymi tarasami. Elewacje południowe, wschodnie i zachodnie zaprojektowano o kolorystyce białej. Ocieplenie wykonano według technologii lekkiej-mokrej. Podsufitki wnęk tarasowych przewidziano z drewnianej okładziny elewacyjnej. Elewacje od strony północnej, w narożniku wyeksponowanym na skrzyżowanie oraz stanowiącym dominantę, zaprojektowano jako aluminiowoszklaną, z panelami nieprzeziernymi typu Spandrel. Poszczególne kondygnacje są oddzielone białymi gzymsami. Na kondygnacjach mieszkalnych zastosowano obszerne przeszklenia, z widokiem na morze oraz zieleń parku im. Ronalda Regana. Kondygnacja usług została całkowicie przeszklona. Kondygnacje mieszkalne podzielono na dwie, a kondygnacje 0 i -1 na pięć sekcji podzielonych dylatacjami. Konstrukcję budynku zaprojektowano jako żelbetową monolityczną. W części dwukondygnacyjnej budynku zastosowano konstrukcję płytowo- słupową, nad poziomem 0 z zastosowaniem głowic. Na kondygnacjach od 1 do 12 zaprojektowano stropy oparte na ścianach żelbetowych, z których część tworzy układy tarczowe. Ze względu na okresowo podwyższony poziom wód gruntowych, zaprojektowano fundamenty w postaci żelbetowej płyty, z ciężką izolacją powłokową.

Powierzchnia zabudowy wynosi 3494,90 m2, powierzchnia użytkowa: 12 991,20 m2 – kondygnacja nadziemna, 3199,20 m2 – kondygnacja podziemna, a kubatura budynku 14 107,20 m3. Całość prac wykonano w ciągu 31 miesięcy.