Tytuł „Budowa Roku 2020” (nagroda I stopnia) 
Obiekty biurowe (Grupa III)

Budynek biurowo-usługowy firmy PRESS GLASS wraz z niezbędną infrastrukturą
techniczną, wjazdem i zagospodarowaniem terenu w Konopiskach przy ul. Golfowej 19

Inwestor: Press Glass S.A., Konopiska
Generalny wykonawca: Kompleksowa Obsługa Budownictwa KOBNEXT Sp. z o.o., Częstochowa
Jednostka projektowa: Konior Studio Tomasz Konior, Katowice
Kierownik budowy: Dominik Flis
Inspektor nadzoru: mgr inż. Marcin Szczepański
Główni projektanci: dr inż. arch. Tomasz Konior (architektura, konstrukcja),
mgr inż. Piotr Śliwiński (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił generalny wykonawca.

  

Budynek składa się z części biurowej trzykondygnacyjnej oraz technicznej jednokondygnacyjnej. Bryła części biurowej jest zbudowana na rzucie trójkąta równobocznego, z wewnętrznym dziedzińcem w formie mniejszego obróconego trójkąta, w którym zaaranżowano ogród z roślinami i drzewami. Bryła części technicznej wtapia się w krajobraz, rozwarstwiając się w formie trzech kaskadowo obniżających się murów oporowych, wyznaczających granice trzech donic wypełnionych zielenią. Wyżej, na tarasach dla pracowników, nasadzono zieleń. Budynek biurowy jest posadowiony bezpośrednio na płycie fundamentowej, a budynek techniczny wraz z łącznikiem ‒ na stopach i ławach fundamentowych. Konstrukcja budynku jest żelbetowa monolityczna o układzie nośnym słupowo-płytowym, usztywnionym ścianami trzonów komunikacyjnych. Ściany zewnętrzne są w pełni przeszklone, zapewniając bardzo dobre oświetlenie pomieszczeń biurowych. Do wykończenia budynku użyto materiałów naturalnych, takich jak drewno, szkło, metal i kamień. Wszystkie instalacje są zaprojektowane z uwzględnieniem wymagań w zakresie energooszczędności i ekologii. Budynek z racji swojego położenia (pole golfowe w Konopiskach) charakteryzuje się unikatową formą architektoniczną. Wtapia się harmonijnie w otaczający krajobraz.

Powierzchnia zabudowy wynosi 2943,00 m2, powierzchnia użytkowa 5741,90 m2, a kubatura budynku 19 998,76 m3. Całość prac wykonano w ciągu 25 miesięcy.