Tytuł „Budowa Roku 2020” (nagroda I stopnia) 
Obiekty przebudowane i rewitalizowane (Grupa VI)

I etap przebudowy kompleksu biurowo-usługowego MONOPOLIS w Łodzi
przy ul. Dr. Stefana Kopcińskiego 62

Inwestor: WYD4 Sp. z o.o., Łódź
Deweloper: VIRAKO Sp. z o.o., Łódź
Generalny wykonawca: Budimex SA, Warszawa
Jednostka projektowa: Grupa 5 Architekci/Grzelewski, Leszczyński, Dziedziejko, Mycielski,
Zelent, Warszawa
Kierownik budowy: mgr inż. Marcin Andrzejewski
Inspektor nadzoru: mgr inż. Andrzej Dytrych
Główni projektanci: mgr inż. arch. Rafał Grzelewski (architektura),
mgr inż. Mariusz Pikus (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił generalny wykonawca.

  

Dokonano rewitalizacji kompleksu pofabrycznego dawnego „Monopolu Wódczanego”. Budynek ma certyfikat BREEAM na poziomie bardzo dobrym. Potwierdza to, że wszystkie zastosowane rozwiązania technologiczne mają na celu stworzenie komfortowego i przyjaznego środowiska pracy, optymalizację kosztów eksploatacyjnych oraz ograniczenie negatywnych oddziaływań na środowisko. Na terenie kompleksu powstał kameralny skwer oraz zielone tarasy na dachu. Kompleks kulturalno-biznesowy Monopolis w Łodzi otrzymał „oskara nieruchomości” w trakcie prestiżowej ceremonii wręczenia nagród MIPIM Awards w Paryżu w kategorii Mixed Use Development. Został wyróżniony w kategorii najlepszych projektów wielofunkcyjnych. To jeden z najbardziej technologicznie zaawansowanych obiektów rewitalizacyjnych nie tylko w Polsce. Realizacja znalazła się wśród czterech najlepszych inwestycji, zrealizowanych w Singapurze, Montrealu i Bangkoku. Podstawowym założeniem projektowym była rewitalizacja terenów inwestycji, poprzez nadanie im nowej funkcji, zachowując przy tym unikatowy charakter miejsca, przy jednoczesnym spełnieniu wytycznych zawartych w istniejących uwarunkowaniach dla analizowanego obszaru. Zachowano oryginalny wygląd wszystkich istniejących budynków historycznych, nadając im nowy układ funkcjonalny oraz zaprojektowano nowe budynki o współczesnym wyglądzie, stanowiące dopełnienie zabytkowej zabudowy.

Powierzchnia zabudowy wynosi 4641,97 m2, powierzchnia użytkowa 10 351,16 m2, a kubatura budynku 62 740,03 m3. Całość prac wykonano w ciągu 26 miesięcy.