Tytuł „Budowa Roku 2020” (nagroda I stopnia) 
Obiekty przebudowane i rewitalizowane (Grupa VI)

Centrum Usług Społecznych w Zabrzu przy ul. Stalmacha 7

Inwestor: Miasto Zabrze z siedzibą władz w Urzędzie Miejskim, Zabrze
Generalny wykonawca: PPHU ROBIREX Roman Biernacki, Gliwice,
Przedsiębiorstwo Budowlane CZĘSTOBUD Damian Świącik, Częstochowa
Jednostka projektowa: Projekt Plus Architekci S.C. G. Tkacz, T. Borkowski, Zabrze.
Kierownicy budowy: mgr inż. Maurycy Suchanek, mgr inż. Norbert Wiesner, mgr inż. Alicja Kuchcik
Inspektor nadzoru: mgr inż. Krzysztof Popczyk
Główni projektanci: mgr inż. arch. Grzegorz Tkacz, mgr inż. arch. Tomasz Borkowski (architektura),
mgr inż. Krzysztof Siodmok (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił inwestor.

  

Centrum jest obiektem użyteczności publicznej przeznaczonym na cele społeczno-kulturalne. Będą w nim prowadzone działania ukierunkowane na integrację mieszkańców przez specjalistów, a także przez samych mieszkańców. Budynek wykonany w całości w technologii tradycyjnej. Renowację budynku przeprowadzono z uwzględnieniem założeń konserwatorskich. Strefa wejściowa to spektakularny otwarty trzykondygnacyjny hol główny ze szklanymi pomostami. Łączą one poszczególne kondygnacje biur oraz podkreślają jego lekkość. Nawierzchnia podłogi parteru w obrębie holu i strefy zewnętrznej dziedzińca jest wykonana z cegły klinkierowej, układanej w jodełkę. Nawiązuje to m.in. do historycznych motywów nawierzchni dróg w Zabrzu i Bytomiu przed II wojną światową, a obecnie na terenie Parku Śląskiego w Chorzowie. W całym budynku dominuje klinkier. Przeciwległa ściana w holu wykonana z dyli szklanych jest jego przeciwwagą, rozświetla wnętrze i nadaje mu lekkości. Charakterystycznym elementem wyróżnionym w holu jest suwnica, która stała się symbolem technologii przemysłowej ubiegłego wieku. Strefy biur Centrum Usług Społecznych znajdują się w dwóch segmentach dostępnych bezpośrednio z zewnątrz oraz z wykorzystaniem dźwigu osobowego usytuowanego w holu. W wyniku renowacji przywrócono dawny kształt, formę zabudowy i układ okien. Odnowiono elementy zdobień, zachowano pierwotny układ wiązań cegieł w częściach przebudowywanych, przywrócono pierwotne założenia urbanistyczne w zagospodarowaniu terenu. Układ komunikacyjny wraz z miejscami postojowymi oraz strefy wejściowe do obydwu segmentów dostosowano do współczesnych wymagań. Ciągi piesze, podobnie jak w holu wejściowym, mają nawierzchnię z cegły klinkierowej.

Powierzchnia zabudowy wynosi 857,00 m2, powierzchnia użytkowa 1782,73 m2, a kubatura budynku 10 582,50 m3. Całość prac wykonano w ciągu 34 miesięcy. 

Nagroda I stopnia

 •  

  Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz jednorodzinnych z garażami

  Czytaj więcej
 •  

  TARASY BAŁTYKU – budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami oraz

  Czytaj więcej
 •  

  Zespół zabudowy mieszkaniowo-usługowej PORTOVA w Gdyni przy ul.

  Czytaj więcej
 •  

  Budynek biurowo-usługowy firmy PRESS GLASS wraz z niezbędną

  Czytaj więcej
 •  

  Kompleks usługowy „Posejdon” w Szczecinie, plac Brama Portowa 1

  Czytaj więcej
 •  

  Sala koncertowa z zapleczem dydaktycznym i salą gimnastyczno-baletową

  Czytaj więcej
 •  

  Budowa nowej siedziby Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych nr

  Czytaj więcej
 •  

  Projekt i budowa drogi ekspresowej S2 – Południowa Obwodnica

  Czytaj więcej
 •  

  Projekt i budowa Alei Pawła Adamowicza wraz z

  Czytaj więcej
 •  

  Projekt i budowa drogi ekspresowej S2 – Południowa Obwodnica

  Czytaj więcej
 •  

  I etap przebudowy kompleksu biurowo-usługowego MONOPOLIS w Łodzi

  Czytaj więcej
 •  

  Centrum Usług Społecznych w Zabrzu przy ul. Stalmacha 7

  Czytaj więcej
 •  

  Centrum komunikacyjne wraz z systemem informacji dla pasażerów

  Czytaj więcej
 •  

  Budowa systemu kogeneracji w Szlachęcinie, Czerwonak, Szlachęcin 7

  Czytaj więcej
 •  

  Salon samochodowy Romanowski TOYOTA & LEXUS w Krakowie przy

  Czytaj więcej
 •  

  Zbiornik retencyjny Racibórz Dolny w Raciborzu

  Czytaj więcej
 •  

  Budowa bramy przeciwpowodziowej z komorą i głową śluzy

  Czytaj więcej
 •  

  Budynek biurowo-usługowy SKYLINER w Warszawie przy ul. Prostej 67

  Czytaj więcej
 • 1