Nagroda III stopnia 
Obiekty kultury, nauki i oświaty (Grupa IV)

Budowa budynku Szkoły Podstawowej wraz z infrastrukturą
i zagospodarowaniem terenu
w Ząbkach przy ul. Dzikiej 36

Inwestor: Miasto Ząbki
Generalny wykonawca: PRK 7 NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o., Warszawa
Jednostka projektowa: MAMGUSTA Architekci Sp. z o.o., Warszawa
Kierownik budowy: mgr inż. Paweł Kozieł
Inspektor nadzoru: mgr inż. Radosław Cichocki
Główni projektanci: mgr inż. arch. Sebastian Tabędzki (architektura),
mgr inż. Tomasz Ziętała (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił generalny wykonawca.

  

Do konkursu zgłoszono budynek szkoły podstawowej z salą gimnastyczną i pięciooddziałowym przedszkolem, tworzący dwie bryły główne. Część szkolna to układ prostopadłościanów w kształcie odwróconej litery C, pomiędzy którego ramionami umieszczono wewnętrzny dziedziniec. Blok sali gimnastycznej to duży prostopadłościan zamykający układ, nawiązujący pod względem wysokości do części szkolnej. Jego poszczególne części usytuowano na parterowej rozległej podstawie, stanowiącej łącznik pomiędzy bryłami głównymi. Część szkolna ma wysokość 3 kondygnacji nadziemnych, sala gimnastyczna jest dwukondygnacyjna, z kotłownią na dachu oraz niewielkim podpiwniczeniem. Budynek został wykonany jako niski, mający do 3 kondygnacji nadziemnych, o wysokości nie przekraczającej 12 m. Konstrukcja budynku jest żelbetowa monolityczna płytowo-słupowa z lokalnymi ścianami. Hala gimnastyczna jest oddylatowana od części szkolnej. Jej główna konstrukcja została oparta na słupach żelbetowych usytuowanych na trzech ścianach oraz żelbetowej konstrukcji ścianowo-tarczowej. Wypełnienie szkieletu stanowią ściany murowane z wieńcami żelbetowymi. Głównymi elementami konstrukcyjnymi dachu są kratownice stalowe rozpiętości 32 m, rozstawione co 6 m. Dźwigary wykonano jako trapezowe wysokości 2,98 m w osiach pasów w środku rozpiętości. Sala gimnastyczna ma w rzucie wymiary 54 × 32 m. Zastosowano w niej drewnianą certyfikowaną podłogę spełniającą wymagania FIBA. W sali wykonano okładziny z wełny drzewnej. Znajdujące się w niej trybuny mają ponad 350 miejsc. Na terenie wykonano zewnętrzną bieżnię, place zabaw, plac street workout, zewnętrzne boisko o „orlikowym” wymiarze, z nawierzchnią z trawy sztucznej.

Powierzchnia zabudowy wynosi 5139,73 m2, powierzchnia użytkowa 6617,70 m2, a kubatura budynku 55 585,87 m3. Całość prac wykonano w ciągu 18 miesięcy. 

Nagroda III stopnia

 •  

  Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażami podziemnymi

  Czytaj więcej
 •  

  Zespół 10 budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz 2 par

  Czytaj więcej
 •  

  Biurowiec N696 w Sopocie, al. Niepodległości 696

  Czytaj więcej
 •  

  Budowa budynku Szkoły Podstawowej wraz z infrastrukturą i

  Czytaj więcej
 •  

  Rewaloryzacja i zagospodarowanie na cele kulturalno-edukacyjne i turystyczne

  Czytaj więcej
 •  

  „Polanki Apartamenty” – przebudowa zespołu 2 budynków wielorodzinnych wraz

  Czytaj więcej
 •  

  Żłobek Miejski w Zabrzu przy ul. M. Niedziałkowskiego 2

  Czytaj więcej
 •  

  Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Zakładzie

  Czytaj więcej
 •  

  Budowa zespołu budynków „Galerii Chełmskiej” wraz z infrastrukturą

  Czytaj więcej
 •  

  Miasteczko Ruchu Drogowego w Gorlicach, ul. Stawiska

  Czytaj więcej
 • 1