Tytuł „Budowa Roku 2021” (nagroda I stopnia) 
Obiekty mieszkaniowe i budynki mieszkalne o wartości od 20 do 50 mln zł (Grupa II)

Osiedle mieszkaniowe Soho 18
z usługami, parkingiem podziemnym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną – V etap w zespole zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w Warszawie na Pradze Południe przy ul. Mińskiej, Żupniczej
i Chodakowskiej

Inwestor, deweloper: Yawa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 4 spółka komandytowa,
Warszawa
Inwestor zastępczy: MJL Nadzór Inwestorski, Warszawa
Generalny realizator inwestycji: UNIBEP S.A., Bielsk Podlaski
Generalny projektant: HRA Architekci Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., Warszawa
Projektant konstrukcji: PKBI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., Warszawa
Zespół projektowy: mgr. inż. Mariusz Pikus, mgr. inż. Łukasz Filipek, mgr. inż. Michał Pudłowski,
mgr. inż. Marcin Wancerz, mgr. inż. Ewa Sobczyńska, mgr. inż. Maciej Wyżykowski,
mgr. inż. Paweł Pikus, mgr. inż. Mateusz Malinowski, mgr. inż. Piotr Adamski,
mgr. arch. Agnieszka Pilip, mgr. arch. Marcin Nawrocki, mgr. arch. Tomasz Złoczowski,
mgr. arch. Leszek Nitka, mgr. arch. Anna Frasik, tech. arch. Elżbieta Kozłowska
Kierownik budowy: mgr inż. Andrzej Grzymała
Inspektorzy nadzoru: mgr inż. Paweł Jaczyński (branża budowlana), inż. Kamil Koprowski
(branża sanitarna), mgr inż. Karol Szulc (branża elektryczna)
Główni projektanci: mgr inż. arch. Stanisław Rewski, mgr. inż. arch. Wojciech Hermanowicz
(architektura), mgr inż. Mariusz Pikus, mgr. inż. Piotr Adamski (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił generalny realizator inwestycji.

  

 

Budynek w rzucie jest kształtu odwróconej litery „U”. Od strony północnej kontynuuje pierzeję ulicy Żupniczej, od południa natomiast zwraca się wzniesionym dziedzińcem wyznaczonym przez skrzydła budynku wchodzące w stronę południową. Główną funkcją budynku jest funkcja mieszkalna. Na parterze budynku znajdują się lokale usługowe, pomieszczenia ochrony oraz administracji, a także garaż. Budynek ma 3 trzony komunikacyjne, w których umieszczono dźwig osobowy oraz schody. Lokale mieszkalne mają balkony, loggie lub tarasy. W kondygnacji podziemnej znajduje się hala garażowa oraz pomieszczenia techniczne, tj. węzeł cieplny, przyłącze wody, pomieszczenie z separatorami, hydrofornia, rozdzielnia elektryczna i teletechniczna, zbiornik na wodę deszczową, a także komórki lokatorskie i boksy na jednoślady. Budynek jest przekryty dachem płaskim, ze ściankami attykowymi. Jego wysokość zmniejsza się – maleje z dziewięciu kondygnacji w trzonie północnym do siedmiu kondygnacji w południowej części skrzydeł oraz poźniej w części prawego skrzydła do czterech kondygnacji. Dachy na niższych poziomach zaprojektowano jako tarasy dla dużych mieszkań. Budynek posadowiono na płycie fundamentowej, z pogrubieniami stref przysłupowych i w obrębie trzonów budynku. Konstrukcja budynku jest żelbetowa monolityczna słupowo-płytowa, z usztywnieniem ścianami trzonów komunikacyjnych. Istniejące w sąsiedztwie tradycyjne budynki o zróżnicowanej wysokości, place i alejki znakomicie współgrają z istniejącą i projektowaną zielenią.

Powierzchnia zabudowy wynosi 2085,46 m2, powierzchnia użytkowa 7712,57 m2, a kubatura budynku 15 858,51 m3. Całość prac wykonano w ciągu 19 miesięcy.