Tytuł „Budowa Roku 2021” (nagroda I stopnia) 
Obiekty mieszkaniowe i budynki mieszkalne o wartości powyżej 50 mln zł (Grupa III)

Budynek DEIJ I DJ’ realizowane w ramach – zespołu budynków mieszkalno-usługowych „Brabank”
wraz z zagospodarowaniem terenu, układem komunikacyjnym i infrastrukturą techniczną w Gdańsku przy ul. Stara Stocznia 8, 10, 12, 14

Inwestor, deweloper i generalny realizator inwestycji: INVEST KOMFORT Spółka Akcyjna
Sp. K., Gdynia
Jednostka projektowa: Studio Architektoniczne KWADRAT Sp. z o.o. Sp. K., Gdynia
Kierownik budowy: inż. Piotr Żmuda
Inspektor nadzoru: mgr inż. Piotr Kotowski
Główni projektanci: mgr inż. arch. Jacek Droszcz (architektura),
mgr inż. Dawid Szpilewski (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił inwestor, deweloper i generalny realizator inwestycji.

  

 

Osiedle Brabank Apartamenty jest położone w centrum Gdańska, tuż nad brzegiem Motławy. Zrealizowany budynek DEIJ i DJ’ to zespól czterech budynków mieszkalno-usługowych, stanowiący II etap większego założenia inwestycyjnego. Budynki pełnią funkcje mieszkalne i usługowe oraz parkingu wielostanowiskowego w parterze i kondygnacji podziemnej. Wnętrze kwartału spełnia rolę parkingu przekrytego stropodachem, na którym zostały urządzone rekreacyjne zielenie przydomowe, dostępne dla mieszkańców. Na przedsięwzięcie składa się 137 apartamentów i 21 lokali usługowych. Forma i tektonika elewacji budynków we współczesny sposób nawiązuje do historycznego otoczenia oraz harmonijnie wpisuje się w okoliczny krajobraz miasta. Budynki zaprojektowano w całości jako żelbetowe, ze stropami prefabrykowano-monolitycznymi typu Filigran oraz częściowo żelbetowymi monolitycznymi. W części nadziemnej główną pionową konstrukcję nośną stanowią ściany i tarcze żelbetowe oraz lokalnie w poziomie stropu nad parterem ‒ strop i belki transferowe. W części podziemnej wysuniętej poza plan budynku oraz na kondygnacji parteru zastosowano konstrukcję płytowo- słupową, w części pod budynkiem zastosowano układ ścianowo- słupowo-tarczowy (tarcze podwieszające strop, oparte na słupach i ścianach). Konstrukcja części podziemnej ma postać „białej wanny”, z płytą fundamentową na palach. Do dyspozycji mieszkańców są gotowe części wspólne, takie jak sale do fitnessu, jogi i masażu, sauna sucha i parowa, pomieszczenie klubowe z bilardem i autorska biblioteką. Rzadkością w ofercie deweloperów jest zaaranżowanie na kondygnacji +1 zielonego patio z prywatnymi ogródkami dla mieszkańców, co w tej lokalizacji było praktycznie niewykonalne.

Powierzchnia zabudowy wynosi 5414,90 m2, powierzchnia użytkowa 11 645,95 m2, a kubatura budynków 71 705,71 m3. Całość prac wykonano w ciągu 31 miesięcy.