Tytuł „Budowa Roku 2021” (nagroda I stopnia) 
Obiekty mieszkaniowe i budynki mieszkalne o wartości powyżej 50 mln zł (Grupa III)

Osiedle Wiślany Mokotów V etap – budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi, zagospodarowaniem terenu
i infrastrukturą techniczną w Warszawie przy ul. Dywizjonu AK „Jeleń”

Inwestor, deweloper: SPRAVIA Sp. z o.o., Warszawa
Generalny wykonawca: BUDIMEX S.A., Warszawa
Jednostka projektowa: Grupa 5 Architekci Sp. z o.o., Warszawa
Kierownik budowy: mgr inż. Janusz Ruciński
Inspektor nadzoru: inż. Artur Tarka
Główni projektanci: mgr inż. arch. Roman Dziedziejko (architektura),
mgr inż. Mariusz Pikus (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił inwestor, deweloper.

  

 

Inwestycja składa się z dziesięciu budynków usytuowanych na trzech garażach podziemnych.

Wysokość budynków od co najmniej 7 do 16 m określono zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP), jako 4-kondygnacyjne (budynki B3, B4, B7, B9, B10) i 5-kondygnacyjne (budynki B1, B2, B5, B6, B8). Pierzeje zabudowy ukształtowano zgodnie z zapisami MPZP w obowiązujących liniach zabudowy nieciągłej, przestrzegając maksymalną nieprzekraczalną długość budynków 60 m od strony ulicy i 45 m wewnątrz kwartału. Na parterze budynków zlokalizowano lokale usługowe, administracji i ochrony, mieszkalne, jak również wejścia do klatek schodowych. Wyższe kondygnacje przeznaczono na lokale mieszkalne. W podziemiu zlokalizowano jednokondygnacyjne garaże z niezbędnym zapleczem technicznym. Budynki przekryto stropodachem płaskim o nieznacznym kącie nachylenia warstwy wierzchniej, zapewniającym swobodny spływ wody opadowej do wewnętrznych wpustów kanalizacji deszczowej. W piątym etapie „Wiślanego Mokotowa” powstało 10 niewysokich (3- i 4-piętrowe, częściowo z antresolami) budynków z 350 mieszkaniami. Zaplanowano efektowne elewacje w kolorze bieli, beżu i szarości. Na fasadzie umieszczono mineralne płytki elewacyjne, a przy oknach ‒ okleiny o strukturze drewna. Szczególną uwagę poświęcono projektowi zieleni i zagospodarowania terenów wewnętrznych na dziedzińcach. Zasadzono różnorodne drzewa, krzewy i byliny. Aranżacją zieleni nawiązano do charakteru terenów nadwiślańskich. Wybrane nasadzenia otrzymały nocną iluminacją. Wykonano „meandrujące” alejki, przy których ustawiono nowoczesne meble miejskie. Podczas budowy osiedla inwestor zbudował również pełną miejską infrastrukturę drogową niezbędną do obsługi osiedla.

Powierzchnia zabudowy wynosi 6487,00 m2, powierzchnia użytkowa 19 049,00 m2, a kubatura budynków 142 581,00 m3. Całość prac wykonano w ciągu 26 miesięcy.