Tytuł „Budowa Roku 2021” (nagroda I stopnia) 
Obiekty nauki i oświaty (Grupa V)

Budowa Śląskiego Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny
i Sportu „Assist Med Sport Silesia”
wraz z budową Auli wykładowej pomiędzy budynkiem głównym Wydziału Inżynierii Biomedycznej, a nowym budynkiem Śląskiego Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu
w Zabrzu przy ul. Roosevelta 40

Inwestor: Politechnika Śląska, Gliwice
Generalny wykonawca: MOSTOSTAL ZABRZE Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa
Przemysłowego Spółka Akcyjna, Gliwice
Jednostka projektowa: BBC BEST BUILDING CONSULTANTS Sp. z o.o. Sp.K., Warszawa
Kierownik budowy: inż. Zbigniew Wentland
Inspektor nadzoru: mgr inż. Ewa Steiman
Główni projektanci: dr hab. inż. arch. Grzegorz Nawrot,
dr hab. inż. arch. Tomasz Wagner (projekt koncepcyjny)
Architekt prowadzący: dr hab. inż. arch. Tomasz Wagner
Konsultant prowadzący: dr hab. inż. arch. Tomasz Wagner, mgr inż. arch. Adam Niedośpiał
(architektura), mgr inż. Adam Mańka (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił generalny wykonawca.

  

 

Przedmiotem zamówienia były roboty budowlane obejmujące budowę budynku laboratorium Assist Med Sport Silesia oraz auli Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej, które są ze sobą powiązane funkcjonalnie oraz instalacyjnie.

Realizacja budynku laboratorium obejmowała budowę nowego budynku laboratoryjnego, przebudowę i budowę układu dróg dojazdowych i parkingów, przebudowę (likwidację fragmentów) instalacji zewnętrznych wodociągowych i kanalizacyjnych, dostawę i montaż stałego wyposażenia laboratorium.

Budynek laboratorium to budynek trzykondygnacyjny niepodpiwniczony. Jego konstrukcja została zaprojektowana jako żelbetowa monolityczno-prefabrykowana. Konstrukcja dachu zróżnicowana: blacha trapezowa na kratownicach stalowych oraz stropy żelbetowe monolityczne. Realizacja budynku auli obejmowała również budowę nowego budynku, przebudowę istniejących elementów zagospodarowania terenu oraz zabezpieczenie istniejących fragmentów instalacji zewnętrznych wodociągowych i kanalizacyjnych. Budynek auli to budynek jednokondygnacyjny niepodpiwniczony. Jej konstrukcja została zaprojektowana jako żelbetowa monolityczna. Dach auli urządzono jako taras zielony. Aula stanowi wypełnienie luki pomiędzy istniejącym budynkiem Wydziału Bioinżynierii, a budynkiem laboratorium.

Powierzchnia zabudowy wynosi 1289,00 m2, powierzchnia użytkowa 3285,22 m2, a kubatura budynków 20 700,00 m3. Całość prac wykonano w ciągu 19 miesięcy.