Tytuł „Budowa Roku 2021” (nagroda I stopnia) 
Obiekty nauki i oświaty (Grupa V)

Budynek naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Warszawskiego
przy ul. Dobrej 55 w Warszawie (II etap)

Inwestor: Uniwersytet Warszawski
Inwestor zastępczy: ARUP Polska, Warszawa
Generalny wykonawca: HOCHTIEF Polska, Warszawa
Jednostka projektowa: Kuryłowicz & Associates, Warszawa
Kierownik budowy: mgr inż. Dariusz Bednarowski
Inspektor nadzoru: mgr inż. Henryk Harasimowicz
Główni projektanci: prof. dr hab. inż. arch. Ewa Kuryłowicz (architektura),
dr inż. Piotr Pachowski (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił generalny wykonawca.

  

 

Zrealizowany budynek naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Warszawskiego, to drugi etap inwestycji przy ul. Dobrej 55. Będzie on służył wydziałom Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej oraz innym jednostkom uniwersytetu. Budynek ma cztery kondygnacje nadziemne oraz dwie podziemne. Mieszczą się w nim sale dydaktyczne i naukowo-badawcze, pomieszczenia administracyjne, socjalne, sale konferencyjne, biblioteczne oraz punkty gastronomiczne. Na wszystkich piętrach nowego budynku przewidziano przestrzenie wspólne dla studentów. Do dyspozycji użytkowników jest również sala multimedialna, która umożliwia organizację wykładów, spotkań i koncertów dla ponad 150 osób. Jej odpowiednią akustykę zapewniają panele drewniane na ścianach oraz akustyczny sufi t w układzie „żagli”. Na kondygnacjach podziemnych budynku znajdują się garaż oraz parking dla rowerzystów, wraz z kompleksem szatni i pryszniców. Dodatkowe stojaki na rowery usytuowano na zewnątrz. Cały obiekt jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami. Obiekt ma konstrukcję żelbetową słupowo-płytową. Kondygnacje nadziemne budynku w rejonie frontowym od ul. Browarnej zostały nadwieszone nad podcieniem w parterze o wysokości 4,5 m. Fasada została wykonana w systemie „podwójnej skory”, co umożliwia zapewnienie dopływu świeżego powietrza do pomieszczeń z zewnątrz przy zachowaniu odpowiedniego komfortu akustycznego. W bryle budynku zaprojektowano 4 dziedzińce wewnętrzne, w tym jeden pokryty przeszklonym dachem o konstrukcji stalowej. Na dachu znajduje się spacerowy taras, który stanowi rekreacyjną przestrzeń wspólną, z wytyczonymi ścieżkami pośród zróżnicowanej roślinności. W budynku zastosowano szereg rozwiązań proekologicznych, m.in. instalacje odnawialnych źródeł energii w postaci paneli fotowoltaicznych, gruntowy wymiennik ciepła, nowoczesne systemy sterowania automatyką obiektu z jednej centrali, jak też indywidualnie z poziomu pomieszczeń.

Powierzchnia zabudowy wynosi 5574,85 m2, powierzchnia użytkowa 24 736,25 m2, a kubatura budynku 106 874,42 m3. Całość prac wykonano w ciągu 31 miesięcy.