Tytuł „Budowa Roku 2021” (nagroda I stopnia) 
Obiekty przebudowane i rewitalizowane o wartości powyżej 23 mln zł (Grupa VII)

Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego
w Krakowie przy ul. Fortecznej 28

Inwestor: Gmina Miejska Kraków, Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie
Inwestor zastępczy: FIRMA STRADOM Andrzej Potaczała, Kraków
Generalny wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „BUDMEX” Sp. z o.o., Nowy Sącz
Jednostka projektowa: Pracownia Architektoniczna Ferdzynowie, Łódź
Kierownik budowy: mgr inż. Karol Basta
Inspektor nadzoru: mgr inż. Andrzej Potaczała
Główni projektanci: mgr inż. arch. Bożena Ferdzyn, mgr inż. arch. Jacek Ferdzyn (architektura),
mgr inż. Barbara Pędzik (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił inwestor.

 

Inwestycja dotyczyła adaptacji istniejących zabudowań Fortu 52 Jugowice/Łapianka do funkcji Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego. Wykonano nowe pomieszczenia, w których jest możliwe ulokowanie urządzeń i instalacji do obsługi zabytkowego budynku koszar. Nowy budynek jest dwukondygnacyjny. Znajdują się w nim m.in. pomieszczenia przeznaczone na stałą i czasową ekspozycję muzealną, sala konferencyjna, sale seminaryjne, punkt gastronomiczny, pomieszczenia przeznaczone do przygotowania zbiorów, pomieszczenia sanitarne mające stanowić zaplecze dla przyszłych biwaków harcerskich. Wszystkie nowe pomieszczenia zostały umieszczone jako podziemne w taki sposób, aby nie zakłócić historycznego układu istniejącego fortu i zostały częściowo przekryte zielonym, a częściowo szklanym dachem. Przeszklony od góry hall stanowi łącznik między nowymi pomieszczeniami, a istniejącym zabytkowym budynkiem koszar. Realizacja stanowi ciekawe połączenie nowoczesnej architektury z zabytkowym obiektem kubaturowym i jest przykładem wkomponowania nowej zabudowy w istniejący teren. Realizacja może być przykładem i przedmiotem odniesienia w przypadku inwestycji o podobnym charakterze.

Powierzchnia zabudowy wynosi 2311,50 m2, powierzchnia użytkowa 3711,34 m2, a kubatura budynku 17 555,60 m3. Całość prac wykonano w ciągu 31 miesięcy.