Tytuł „Budowa Roku 2021” (nagroda I stopnia) 
Obiekty sportowe i rekreacyjne (Grupa VIII)

Budowa basenu przy ul. Eisenberga
w Krakowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą
oraz zagospodarowaniem terenu

Inwestor: Gmina Miejska Kraków, Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie
Generalny wykonawca: Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego CHEMOBUDOWA-
-KRAKÓW S.A., Kraków
Jednostka projektowa: PROJEKTY GOTOWE.PL SPÓLKA ARCHITEKTONICZNA Sp. z o.o., Kraków
Kierownik budowy: mgr inż. Andrzej Turcza
Inspektorzy nadzoru: mgr inż. Krzysztof Smoleń, mgr inż. Zbigniew Marcisz
Główni projektanci: mgr inż. arch. Miłosz Sanetra (architektura),
mgr inż. Paweł Serafi n (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił inwestor.

  

 

Kryty basen (pływalnia) został zbudowany w latach 2018‒2021 na działce, na której uprzednio znajdowały się obiekty byłego Ośrodka Sportu Krakowianka. W latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku zrealizowano tu kąpielisko, które funkcjonowało do 2008 roku. Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nowo projektowane budynki mogły być zlokalizowane jedynie w miejscach wcześniej zabudowanych i nie pokrytych roślinnością. Konsekwentna realizacja tych założeń doprowadziła do kreacji form prostych, oszczędnych i dopasowanych do terenu. Budynkom kompleksu nadano formę stodół połączonych ścianami szczytowymi i opadających kaskadowo. Główne wejście do budynku basenowego oraz budynku fitness prowadzi przez portal wejściowy usytuowany centralnie, łączący funkcjonalnie i przestrzennie obydwa budynki. Bryły budynków mają formę prostopadłościanów przykrytych dachami dwuspadowymi. Rzuty poziome budynków mają wymiary: pływalnia 67,6 x 24,8 m, fitness 69,7 x 16,6 m. Budynek pływalni oraz fitness są przeznaczone do użytku publicznego. Podstawowym założeniem było zaprojektowanie obiektu wielofunkcyjnego służącego jak najliczniejszemu gronu użytkowników. Na parterze budynku pływalni usytuowano foyer z kasą, recepcję, sklep, szatnia i toaleta, a na piętrze ‒ pomieszczenia administracyjne i strefę wellness. W tej strefie znajduje się osobna recepcja, pomieszczenie biurowe i zespół szatniowo-sanitarny, w tym: hammam (łaźnia turecka), grota solna, sauna fińska, sauna ziołowa, ścieżka sensoryczna, brodzik do moczenia stóp oraz kostkarka z lodem przy prysznicach wolno stojących, strefa wypoczynku. Ze strefy wypoczynku jest możliwe wyjście na taras zewnętrzny.

Powierzchnia zabudowy wynosi 2884,60 m2, powierzchnia użytkowa 2148,25 m2, a kubatura budynku 24 618,20 m3. Całość prac wykonano w ciągu 43 miesięcy.