Tytuł „Budowa Roku 2021” (nagroda I stopnia) 
Obiekty sportowe i rekreacyjne (Grupa VIII)

Budowa Piłkarskiego Centrum Treningowo-Badawczego Polski Południowej
dla Szkoły Mistrzostwa Sportowego
i Cracovii w Rącznej

Inwestor: Miejski Klub Sportowy CRACOVIA SSA, Kraków
Generalny wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlano-Produkcyjne „ŁĘGPRZEM” Sp. z o.o., Kraków
Jednostka projektowa: Biuro Projektów MC2 PROJEKTY Sp. z o.o., Kraków, Biuro Projektowanie
Architektoniczne Wycena Nieruchomości ANNA I BARTOSZ MICHALSCY S.C., Gliwice
Kierownicy budowy: tech. bud. Kazimierz Groński (05.2019 ÷ 10.2020),
mgr inż. Angelina Wiklińska (10.2020 ÷ 12.2020)
Inspektor nadzoru: mgr inż. Damian Kojara
Główni projektanci: mgr inż. arch. Marcin Stelmach, mgr inż. arch. Bartosz Michalski (architektura),
mgr inż. Piotr Kulig, mgr inż. Waldemar Gwóźdź, mgr inż. Grzegorz Wolak (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił generalny wykonawca.

  

 

Zrealizowany kompleks to rozbudowany ośrodek treningowy, w pełni wyposażony. Jego całkowita powierzchnia wynosi blisko 90 tys. m2. Zespół składa się z budynku piłkarskiej bazy treningowej z zapleczem szatniowym, administracyjno-socjalnym, z kuchnią cateringową, z pokojami gościnnymi, budynku trybun z zapleczem szatniowym, boiska piłkarskiego, miejsc postojowych dla samochodów osobowych i autokarów, komunikacji wewnętrznej (dojść i dojazdów), małej architektury oraz niezbędnej infrastruktury technicznej zewnętrznej i wewnętrznej. Boisko główne jest wyposażone w system podgrzewania murawy. Nad trybuną, mieszczącą ponad 500 widzów, wykonano przekrycie. W Cracovia Training Center znajdują się również boiska o nawierzchni sztucznej, w tym boisko pełnowymiarowe oraz boisko do siatkonogi. W ramach kompleksu znajduje się także infrastruktura wypoczynkowa oraz regeneracyjna: wyposażona siłownia o powierzchni ponad 156 m2, 50 miejsc noclegowych, w tym dwa apartamenty, restauracja wraz z zapleczem kuchennym, sale multimedialne i konferencyjne. Budynek bazy treningowej A składa się z dwóch oddylatowanych części: A1, A2. Został zaprojektowany i wykonany jako obiekt o konstrukcji żelbetowej. Budynek ma dwie kondygnacje nadziemne. Został posadowiony na ławach i stopach fundamentowych z betonu klasy C20/25. Budynek B składa się z trzech oddylatowanych części: B1, B2, B3. Część B1 obejmuje dwukondygnacyjny łącznik pomiędzy budynkiem bazy treningowej i budynkiem trybun, część B2 ‒ dwukondygnacyjny budynek trybun, a część B3 ‒ dwukondygnacyjny magazyn sprzętu wraz z klatką schodową. Konstrukcję budynku wykonano jako żelbetową monolityczną. Na ścianach i słupach oparto belki i płyty stropowe. Trybuny wykonano w postaci dźwigarów pełnościennych z drewna klejonego, opartych na słupach żelbetowych. Na dźwigarach oparto płatwie, a na nich pokrycie z blachy trapezowej.

Powierzchnia zabudowy wynosi 2369,00 m2 budynki + hala 1759,00 m2, powierzchnia użytkowa 3835,93 m2 budynki + hala 1720,00 m2, a kubatura budynków 17 507,90 m3 + hala 17 600,00 m3. Całość prac wykonano w ciągu 20 miesięcy.