Tytuł „Budowa Roku 2021” (nagroda I stopnia) 
Obiekty oceniane indywidualnie (Grupa IX)

Centrum logistyczne PORTA KMI
w Nidzicy przy ul. Przemysłowej 5

Inwestor: PORTA KMI POLAND sp. z o.o. sp. k., Bolszewo
Generalny wykonawca: ALLCON BUDOWNICTWO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
Gdynia
Jednostka projektowa: STALPROJEKT sp. z o.o., Gdańsk
Kierownik budowy: mgr inż. Adam Kacperski
Inspektorzy nadzoru: mgr inż. Ryszard Walczak, mgr inż. Kamil Bublijewski,
mgr inż. Grzegorz Sądłak
Główni projektanci: mgr inż. arch. Grzegorz Formella (architektura),
mgr inż. Maria Filar (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił generalny wykonawca.

  

 

Centrum Logistyczne PORTA KMI w Nidzicy składa się z hali magazynowej wysokiego składowania oraz hali magazynowej wraz z częścią biurowo-socjalną i budynku portierni.

W hali magazynowej o wysokości użytkowej 8,2 m przewiduje się przyjmowanie produktów z zewnętrznych zakładów produkcyjnych PORTA, składowanie na regałach i paletach oraz sortowanie i przygotowywanie do wysyłki zamówionych produktów. Jest to hala trzynawowa o wymiarach w rzucie poziomym 60,00 x 102,00 m. Na żelbetowych słupach oparto kratownice stalowe, a na nich pokrycie z blach trapezowych samonośnych. Na płaskim dachu o nachyleniu 5% znajduje się układ świetlików, a także klap dymowych. Attyka sięga do poziomu 10,90 m nad poziom posadzki.

Do hali magazynowej wysokiego składowania przylega część niższa o wymiarach w rzucie poziomym 24,00 x 14,74 m, w której zlokalizowano pomieszczenia techniczne, socjalne i obsługi logistycznej. Wysokość tej części obiektu wynosi 4,60 m nad poziom posadzki. W części socjalno-biurowej znajdują się pomieszczenia biurowe, socjalne (szatnie, umywalnie, w.c. i jadalnie dla pracowników) oraz pomieszczenie serwerowni, kotłowni, warsztatu wraz z podręcznym magazynem. W budynku biurowym oraz portierni ściany murowane oparto na ławach fundamentowych. Zastosowano stropy żelbetowe monolityczne. Trafostację wykonano z żelbetowych prefabrykatów modułowych dostarczonych przez ZPUE S.A. W hali magazynowej zaprojektowano dodatkowe pomieszczenia sanitarne dla pracowników oraz kierowców. Od strony zachodniej do tej hali przylega jednonawowa hala wysokiego składowania o wymiarach w rzucie poziomym 31,80 x 66,20 m, wraz z łącznikiem o wymiarach 43,50 x 6,39 m. Konstrukcję hali wykonano z dźwigarów strunobetonowych, opartych na słupach żelbetowych. Dach jest płaski, o nachyleniu 5%, wykonany z blachy trapezowej na płatwiach stalowych. Okapy znajdują się na poziomie 18,17 m od poziomu posadzki. Zastosowano fundamenty w postaci stóp fundamentowych, podwaliny żelbetowe wysokości 30 cm nad poziom posadzki oraz posadzki przemysłowe bezspoinowe. W hali będą magazynowane produkty (drzwi i ościeżnice) na regałach wysokiego składowania, obsługiwane przez automatyczny system podajników pobierających te produkty z hali niskiej i odkładających je na odpowiednie stanowiska.

Powierzchnia zabudowy wynosi 8793,80 m2, powierzchnia użytkowa 8656,60 m2, a kubatura budynków 107 691,60 m3. Całość prac wykonano w ciągu 13 miesięcy.