Tytuł „Budowa Roku 2021” (nagroda I stopnia) 
Obiekty oceniane indywidualnie (Grupa IX)

„Fabryka Norblina” Zespół budynków wielofunkcyjnych handlowo-usługowych, kultury oraz biurowych
wraz z wielopoziomowym garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu, wewnętrznym układem drogowym, wjazdami i dojazdami na teren nieruchomości oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w Warszawie przy ul. Żelaznej 51/53

Inwestor: Grupa Capital Park, Warszawa
Główny wykonawca: WARBUD SA, Warszawa
Jednostka projektowa: PRC Architekci Sp. z o.o., Warszawa
Kierownik budowy: mgr inż. Daniel Jonczyk
Inspektor nadzoru: mgr inż. Cezary Piątek
Główni projektanci: arch. Igor Galas (architektura), mgr inż. Radosław Michalski,
mgr inż. Piotr Kunc, mgr inż. Jarosław Zakrzewski (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił główny wykonawca.

  

 

„Fabryka Norblina” to nowatorskie rozwiązanie typu mixed-use (łączące kilka funkcji w obrębie jednego projektu), obejmujące rewitalizację 9 zabytkowych i 2 historycznych budynków oraz blisko 50 maszyn i urządzeń z dawnej fabryki Norblina, a także modernizację zabytkowego terenu. Zabytkowe budynki znajdują się w obrębie inwestycji, ich wzmocnienie oraz umiejętne wprowadzenie w historyczny układ nowej konstrukcji, tak ponad, jak i pod istniejącą zabudową, stanowiły wyjątkowe zadanie projektowe, uwzględniające relokację w całości zabytkowego budynku, tymczasowe podtrzymanie dwóch innych zabytkowych budynków, nadbudowę budynków, wykonanie pierwszego w Polsce automatycznego podziemnego parkingu rowerowego. Na dwuhektarowej działce powstały budynki o powierzchni użytkowej ponad 65 tys. m2, w tym 41 tys. m2 powierzchni biurowej i 24 tys. m2 powierzchni rozrywkowo-handlowo-kulturalnej. Działa tu m.in. KinoGram, BioBazar – jedyny w Polsce certyfikowany targ z żywnością i produktami ekologicznymi, a także największa w stolicy strefa gastronomiczna Food Town z 23 konceptami i 4 barami. Na szczególne wyróżnienie zasługuje relokacja w całości zabytkowego budynku nr 15, a więc operacja przesunięcia ważącej ponad 900 t pozostałości domu fabrycznego Edwarda Luckfielda o powierzchni 380 m2, będącego nieodłączną częścią podziemia nowej budowli, podwieszenia na mikropalach budynków B17 i B18, wykonanie dodatkowych kondygnacji podziemnych w budynkach B2, B8, B9, B25 oraz pogłębienie kondygnacji podziemnych w budynkach B7 i B26. Cechą charakterystyczną całego kompleksu jest również przekrycie połowy powierzchni budynków zabytkowych nowymi ośmiokondygnacyjnymi budynkami biurowo-handlowymi z pozostawieniem widocznych oryginalnych ścian oraz połaci dachowych budynków zabytkowych. Przewidziano też wymianę gruntu. Budynek przed przesunięciem został wzmocniony elementami stalowymi, a następnie relokowany na wykonaną nieopodal na gruncie żelbetową płytę stropową. W miejscu, w którym stał budynek nr 15 wykonano ścianę szczelinową oraz barety, na których następnie zrealizowano strop żelbetowy, a następnie ponownie przesunięto ten budynek w miejsce pierwotnej lokalizacji.

Powierzchnia zabudowy wynosi 14 795,00 m2, powierzchnia użytkowa 104 721,17 m2, a kubatura budynków 544 483,00 m3. Całość prac od przejęcia placu budowy przez Warbud SA wykonano w ciągu 41 miesięcy.