Tytuł „Budowa Roku 2021” (nagroda I stopnia) 
Obiekty oceniane indywidualnie (Grupa IX)

Budynek medyczny z usługami laboratoryjnymi, biurowymi i medycznymi
dla Firmy Diagnostyka wraz z instalacjami, obsługą komunikacyjną,
infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu w Warszawie przy ul. Jutrzenki 100

Inwestor: Diag Invest Sp. z o.o., Kraków
Inwestor zastępczy: Project Management Sp. z o.o., Warszawa
Generalny wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlano-Produkcyjne „ŁĘGPRZEM” Sp. z o.o., Kraków
Jednostka projektowa: Archimed Sp. z o.o., Warszawa
Kierownik budowy: mgr inż. Dominik Słonina
Inspektor nadzoru: mgr inż. Piotr Stępień
Główni projektanci: dr inż. arch. Michał Grzymała-Kozłowski (architektura),
mgr inż. Mariusz Nowik (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił generalny wykonawca.

  

 

Budynek medyczny jest największym laboratorium medycznym w środkowo-wschodniej Europie, a inwestor „DIAGNOSTYKA” to największa w Polsce sieć laboratoriów medycznych.

Obiekt ma cztery kondygnacje nadziemne oraz jedną podziemną. Bryła budynku ma kształt prostopadłościanu. W częściach wejściowych oraz wjazdu do garażu parter został wycofany w celu stworzenia przekrycia wejść i wjazdu. Reprezentacyjna część frontowa została zaprojektowana jako fasada z naprzemiennymi poziomymi pasami przeszkleń oraz białych paneli elewacyjnych ALUCOBOND. Pozostała część budynku wewnątrz działki została zaprojektowana jako ściana wykończona białym tynkiem, z regularnie rozmieszczonymi otworami okiennymi. Obiekt wykonano jako żelbetowy na płycie fundamentowej posadowionej na kolumnach żwirowo-piaskowych, z wypełnieniem ścian z betonu komórkowego. Zastosowano belki o dużej rozpiętości (do 19 m), co umożliwia swobodę w lokowania sprzętu laboratoryjnego. W budynku zastosowano podtynkowe przeciwsłoneczne żaluzje zewnętrzne firmy Selt model Z90 BOX 1. Na podłogach ułożono posadzki w postaci wykładzin: część biurowa – wykładziny dywanowe, powierzchnie komunikacji, szatnie, magazyny ‒ wykładzina PVC, natomiast laboratoria ‒ wykładzina kauczukowa odporna na parafinę. Zastosowano różnego rodzaju materiały wykończeniowe z KERROCK, Lacobel, MDF, ceramiki, szkła. Tarasy na trzecim piętrze w części wypoczynkowej wyłożono deskami kompozytowymi, reszta tarasu jest wykonana w postaci „zielonego tarasu” z rozchodnika. Budynek ma 3 klatki schodowe i 5 dźwigów.

Powierzchnia zabudowy wynosi 3029,30 m2, powierzchnia użytkowa 14 432,80 m2, a kubatura budynku 55 799,30 m3. Całość prac wykonano w ciągu 26 miesięcy.