Tytuł „Budowa Roku 2021” (nagroda I stopnia) 
Obiekty oceniane indywidualnie (Grupa IX)

Centrum Badawczo-Rozwojowe PKN ORLEN S.A. w Płocku
przy ul. Ignacego Łukasiewicza 46

Inwestor, inwestor zastępczy: Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku
Generalny wykonawca: BUDMEX S.A., Warszawa
Jednostka projektowa: BUDMEX S.A., Warszawa
Kierownik budowy: mgr inż. Jakub Boguń
Inspektor nadzoru: mgr inż. Robert Bochenek
Główni projektanci: mgr inż. arch. Piotr Lasek (architektura),
mgr inż. Krzysztof Pęczkowski (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił generalny wykonawca.

  

 

W ramach inwestycji wybudowano zespół budynków obejmujących: budynek biurowy B, łącznik C, budynek techniczny z laboratorium wraz z wiatą na gazy techniczne D, halę odwzorowań i pilotaży wraz z wiatą na gazy techniczne E, magazyn prób i surowców F, magazyn prób i surowców biomasy G, portiernię I, trafostację (TRAFO). Budynki B, C, D, E stanowią jeden kompleks, są połączone konstrukcyjnie i funkcjonalnie, a budynki F, G, I, TRAFO są budynkami wolno stojącymi. Budynki B, C, D, I to ustroje z żelbetowych płyt stropowych nad parterem oraz nad piętrem (budynki B, D) opartymi na słupach i ścianach nośnych. Fundamenty tych budynków stanowią ławy i stopy fundamentowe. Budynek E to hala z elementów prefabrykowanych. Ustrój nośny stanowią konstrukcje rozstawione co 6,0 m, składające się z pary słupów oraz rygla w postaci dźwigara strunobetonowego. Pokrycie z blach trapezowych oparto na dźwigarach strunobetonowych. Fundamenty budynków stanowią ławy, stopy i płyty fundamentowe. Budynki F i G zaprojektowano w formie konstrukcji stalowej jednonawowej. Ustrój nośny stanowią powtarzające się konstrukcje z dwóch słupów oraz opartego na nich stalowego dźwigara kratownicowego. Na dźwigarach jest oparte pokrycie dachowe. Posadowienie budynków ma postać stóp fundamentowych żelbetowych. Wykonano przyłącza do sieci i instalacji zewnętrznych.

Powierzchnia zabudowy wynosi 6619,58 m2, powierzchnia użytkowa 8558,92 m2, a kubatura budynków 58 156,51 m3. Całość prac wykonano w ciągu 22 miesięcy.