Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa otrzymał nagrodę Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego za realizację Konkursu PZITB „Budowa Roku”.

Podczas uroczystości wręczenia nagród w Konkursie „Budowa Roku 2020” – 28 września 2021 r. nagrodę z rąk pani Minister Doroty Cabańskiej p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego odebrali pani prof. dr hab. inż. Maria Kaszyńska Przewodnicząca PZITB i pan dr inż. Radosław Sekunda Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego.

Dziękujemy za wyróżnienie.