Nagroda III stopnia 
Obiekty przebudowane i rewitalizowane (Grupa IV)

Rozbudowa z przebudową i adaptacją budynku Villa Musica wraz z przyległym terenem przy ul. Ofi ar Piaśnicy 6 w Wejherowie na docelową siedzibę Muzeum Piaśnickiego

Inwestor: MUZEUM STUTTHOF w Sztutowie
Generalny wykonawca: konsorcjum firm: Poleko Budownictwo Sp. z o.o., Sopot (lider)
Partnerzy: Michał Ankiewicz, Sopot, Ryszard Ankiewicz, Gdańsk działający w ramach spółki cywilnej
pn. Przedsiębiorstwo Budowlane „BUDO-MEX” spółka cywilna Ryszard Ankiewicz i Michał Ankiewicz
Jednostka projektowa: „DOMAGAŁO WNUK ARCHITEKCI” MAŁGORZATA DOMAGAŁO-WNUK, Łódź
Kierownik budowy: mgr inż. Jakub Dolata
Inspektor nadzoru: mgr inż. Renata Polak
Główni projektanci: mgr inż. arch. Małgorzata Domagało-Wnuk (architektura),
mgr inż. Sławomir Jagiełło (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił generalny wykonawca.

  

 

Zabytkowy budynek mieszkalny VILLA MUSICA zbudowano w latach dwudziestych XX wieku w charakterystycznym dla tego okresu stylu dworkowym. Budynek ma trzy kondygnacje nadziemne oraz jedną podziemną. W planie ma kształt prostokąta o wymiarach 15,11 × 13,16 m, dach łamany polski o konstrukcji krokwiowej, z pokryciem dachówką ceramiczną karpiówką, cokół z kamienia łamanego. Elewacja frontowa charakteryzuje się kompozycją symetryczną, osiową, z gankiem kolumnowym w stylu toskańskim. Zgłoszona do konkursu inwestycja obejmuje pawilon dobudowany od strony północno-wschodniej, częściowo podpiwniczony, podbicie istniejących fundamentów w celu zapewnienia odpowiedniej wysokości istniejącej kondygnacji podziemnej. Wykonano pomosty o konstrukcji stalowej i obudowie ze szkła, zapewniające połączenie komunikacyjne od wykonanego dźwigu do pierwszego pietra i poddasza istniejącego budynku. Od strony granicy północno-wschodniej budynku wybudowano pełną ścianę oddzielenia przeciwpożarowego, a z pozostałych stron na poziomie parteru zaprojektowano fasadę szklaną. W Muzeum będą gromadzone eksponaty i dokumenty związane ze zbrodnią okupanta niemieckiego dokonaną w Lasach Piaśnickich w czasie II wojny światowej. Prowadzona będzie również działalność edukacyjna związana z popularyzowaniem wiedzy o tych wydarzeniach. Obiekt będzie spełniał również funkcję centrum kulturowego, nawiązującego do salonu kulturalnego, którą Villa Musica pełniła przed II wojna światową.

Powierzchnia zabudowy wynosi 302,19 m2, powierzchnia użytkowa 931,59 m2,a kubatura budynku 4461,33 m3. Całość prac wykonano w ciągu 21 miesięcy. 

Nagroda III stopnia

  • 1