Tytuł „Budowa Roku 2022” (nagroda I stopnia) 
Obiekty przebudowane i rewitalizowane (Grupa IV)

Rozbudowa, przebudowa, remont oraz zmiana sposobu użytkowania Muzeum Górnictwa Węglowego
w Zabrzu przy ul. 3 Maja 19 – zadanie pod nazwą: „Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego
dziedzictwa Górnego Śląska – w zakresie dotyczącym konserwacji i remontu budynku muzeum”

Inwestor: Miasto Zabrze
Generalny realizator inwestycji: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
Generalny wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych i Transportowych „CECHINI” Stanisław
i Józef Cechini Spółka Jawna, Krynica Zdrój, Pracownia Konserwatorska „ART-RENO”, Zabrze
Jednostka projektowa: Zespół Projektowy KONTRAPUNKT Sp. z o.o., Kraków
Kierownicy budowy: tech. bud. Romuald Pradella, mgr inż. Konrad Świgut, inż. Łukasz Basa, tech.
bud. Marian Gabryś
Inspektorzy nadzoru: mgr inż. arch. Walenty Wróbel, mgr inż. Przemysław Śliwiński, mgr inż.
Bogdan Wydmański (branża budowlana), mgr inż. Kamil Kalisz (branża sanitarna), mgr inż. Piotr
Hepa (branża elektryczna)
Główni projektanci: mgr inż. arch. Tomasz Rudnik (architektura), mgr inż. Paweł Serafin (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił inwestor.

  

 

Budynek Muzeum Górnictwa Węglowego w roku 1993 został wpisany do rejestru zabytków. Jest to obiekt usługowy o znaczeniu kulturowym. Przewidziano w nim utrzymanie wystaw stałych oraz czasowych. Wydzielono powierzchnie reprezentacyjne, jak sala witrażowa oraz lobby, a także powierzchnie biurowe. Budynek ma w rzucie kształt litery C, jest wolno stojący, czterokondygnacyjny, podpiwniczony. Ma dach wielospadowy. Elewacje są z cegły czerwonej, podzielone poziomymi pasami cegły jasno-szarej, okna prostokątne, zwieńczone portalem okiennym. Przedmiotem inwestycji była rozbudowa, przebudowa, remont oraz zmiana sposobu użytkowania budynku muzeum, budowa podziemnej kondygnacji zawierającej pomieszczenia magazynowo-ekspozycyjne oraz budowa garażu podziemnego wraz z rampą zjazdową. Celem inwestycji była konserwacja ratunkowa zabytkowego dziedzictwa przemysłowego Śląska i jego ponowne udostępnienie oraz stworzenie nowych, atrakcyjnych przestrzeni dla działań muzeum, w tym do działań kulturalnych i społecznych. Inwestycja miała na celu zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku poprzez wykonanie prac ogólnobudowlanych, instalacyjnych i konserwatorskich. Realizacja zadania powstrzymała proces destrukcji zabytku oraz ukazała wszystkie walory jego historycznej formy. Po realizacji prac i aktualizacji programu funkcjonalnego budynek pełni wielorakie funkcje społeczne, muzealne, kulturalne i naukowe.

Powierzchnia zabudowy wynosi 1029,70 m2, powierzchnia użytkowa 4028,52 m2, a kubatura budynku 22 070,00 m3. Całość prac wykonano w ciągu 45 miesięcy. 

Nagroda I stopnia

  • 1