Tytuł „Budowa Roku 2022” (nagroda I stopnia) 
Obiekty oceniane indywidualnie (Grupa IX)

Centrum Aktywizacji i Integracji Społecznej
w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Sportowej 29

Inwestor: Gmina Grodzisk Mazowiecki
Generalny wykonawca: SKANSKA S.A., Warszawa
Jednostka projektowa: Paweł Tiepłow Pracownia Projektowa, Warszawa
Kierownik budowy: mgr inż. Krzysztof Gutowski
Inspektorzy nadzoru: mgr inż. Roman Lulis, mgr inż. Daniel Opoka (branża budowlana),
mgr inż. Henryk Kania, mgr inż. Roman Lulis, mgr inż. Karina Nocoń (branża sanitarna), dr inż. Stanisław
Piasecki (branża elektryczna i telekomunikacyjna), mgr inż. Tomasz Rawski (branża drogowa)
Główni projektanci: mgr inż. arch. Paweł Tiepłow (architektura),
mgr inż. Wojciech Wolk (konstrukcja)
Koordynator nadzoru autorskiego: mgr inż. arch. Elżbieta Protaziuk oraz
inż. Kazimierz Litwin (instalacje sanitarne), mgr inż. Jan Koń,
mgr inż. Dominik Król (przyłącza sanitarne), inż. Jarosław Sokołowski (instalacje elektryczne),
mgr inż. Maciej Litwin (drogi)

Budowę do konkursu zgłosił inwestor.

  

 

Jest to budynek trzykondygnacyjny o konstrukcji żelbetowej, z wieżą widokową wyposażoną w kopułę astronomiczną. Znajduje się w nim główna hala wielofunkcyjna, mniejsze sale wielofunkcyjne do gry w tenisa stołowego, siłownia, fitness, sale edukacyjne „Kopernik”, gastronomia. W części sportowej umożliwia obsłużenie około 200 osób trenujących, około 3000 widzów oraz około 100 osób w salach edukacyjno-naukowych. Jest to obiekt dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami. Wielofunkcyjna hala sportowa z towarzyszącą funkcją edukacyjno-oświatową jest połączona łącznikiem na poziomie piętra z istniejącym budynkiem Szkoły Podstawowej nr 6. Od strony ul. Dalekiej zaprojektowano utwardzony plac z wjazdem dla samochodów osobowych i technicznych oraz 4 stanowiska dla autokarów. Parking na 102 miejsca postojowe zlokalizowano w południowej części działki, z wjazdem od strony ul. Sportowej. Od strony północnej przewidziano parking na 25 miejsc postojowych dla administracji i personelu technicznego. Przy głównym wejściu od ul. Sportowej zaprojektowano miejsca postojowe rowerów i jednośladów. Obiekt wyróżnia się formą architektoniczną, a jednocześnie wpisuje w otoczenie, uzupełniając istniejącą infrastrukturę sportową miasta. Prosta i elegancka, a zarazem nowoczesna bryła hali widowiskowo-sportowej wyróżnia się rozwiązaniem detali, które wykonano przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii oraz materiałów. Wszystkie elewacje zaprojektowano na bazie wspólnego modułu. Modułowość nadaje budynkowi rytm, wprowadza czytelne reguły: układ przenikających się brył – „szuflad” ma początek w przecięciu linii modułowych. Umożliwia to oświetlenie powierzchni szklanych i blaszanych fasad oraz uzyskanie uporządkowanej bryły, która harmonijnie wpisuje się w okoliczne zagospodarowanie terenu.

Powierzchnia zabudowy wynosi 5118,00 m2, powierzchnia użytkowa 6482,76 m2, a kubatura budynku 78 320,00 m3. Całość prac wykonano w ciągu 33 miesięcy. 

Nagroda I stopnia

  • 1